Yalco: Δε θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση του 2016, λόγω ζημιών

Yalco: Δε θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση του 2016, λόγω ζημιών
Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grand Thornton για έλεγχο της χρήσης 2017 
Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2016 αποφάσισε η σημερινή (28 Ιουλίου 2017) Γενική Συνέλευση της «Σ.Δ. Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε. – Yalco», στην οποία παρέστησαν νόμιμα εννέα μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.722.387 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 66,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

1ο

Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.
Εγκρίθηκε με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
Εγκρίθηκε με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.
Εγκρίθηκε με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

4ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.
Εγκρίθηκε με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grand Thornton A.E. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 για έλεγχο της χρήσης 2017 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

5ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκαν με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/1/2017 - 31/12/2017 με προέγκριση των αμοιβών.
Ακόμη η Γενική Συνέλευση με τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

6ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2017.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

7ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.
Αποφασίστηκε με 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας και μετά από την επιτυχή αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και τη σχεδιαζόμενη επανεκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες αξίες, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.
Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας.

8ο

Λοιπές ανακοινώσεις.
Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS