Έπιασαν «πάτο» τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΧΑΕ – Αντιστοιχούν μόλις στο 30% της κεφαλαιοποίησης

Έπιασαν «πάτο» τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΧΑΕ – Αντιστοιχούν μόλις στο 30% της κεφαλαιοποίησης
Στις περισσότερες χρήσεις ο όμιλος επέστρεφε στους μετόχους περισσότερα κεφάλαια από το ύψος των λειτουργικών ταμειακών ροών
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έχουν μειωθεί τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΧΑΕ.
Υψηλά μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, αγορές ιδίων μετοχών και χαμηλές λειτουργικές ταμειακές ροές οδήγησαν σε ραγδαία μείωση των ταμειακών διαθεσίμων της ΕΧΑΕ.
Στο εννεάμηνο 2017 καταγράφεται το χαμηλότερο ύψος ταμειακών διαθεσίμων από τότε που δημοσιεύονται ισολογισμοί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ήτοι από το 2004.
Στο εννεάμηνο τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 82,6 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ που ήταν στην έναρξη της χρήσης.
Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων σε συνδυασμό με τα φτωχά αποτελέσματα (εξαιρετικά χαμηλός ο μέσος ημερήσιος τζίρος) εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την κακή πορεία της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ.
Η ΕΧΑΕ επί σειρά ετών μοίραζε περισσότερα από όσα έβγαζε στους μετόχους και το ίδιο έχει πράξει στο εννεάμηνο.
Στο εννεάμηνο οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 8,07 εκατ. ευρώ και για επιστροφή κεφαλαίου έγινε εκροή 15,6 εκατ. ευρώ, για πληρωμές μερισμάτων 3,9 εκατ. ευρώ και για αγορές ιδίων μετοχών 4,6 εκατ. ευρώ.
Στο περσινό εννεάμηνο οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά μόλις 3,5 εκατ. ευρώ αλλά σε επιστροφές δόθηκαν 14,3 εκατ. ευρώ σε αγορές ιδίων μετοχών 14,5 εκατ. ευρώ και σε πληρωμές μερισμάτων 6,5 εκατ. ευρώ.
Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα του ομίλου με μόλις σε δύο χρήσεις από συνολικά 13 (και το εννεάμηνο φέτος) ο όμιλος έχει δημιουργήσει χρήμα (εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες) περισσότερο από αυτό που έδωσε πίσω στους μετόχους.
Υπενθυμίζεται πως τα ταμειακά διαθέσιμα το 2004 ήταν στα 278 εκατ. ευρώ και σήμερα είναι σχεδόν 200 εκατ. ευρώ λιγότερα.
Πιο αναλυτικά το 2016 ο όμιλος είχε λειτουργικές ταμειακές ροές 4,25 εκατ. ευρώ αλλά σε ίδιες μετοχές έδωσε 18,6 εκατ. ευρώ και σε επιστροφές σε μετόχους 6,33 εκατ. ευρώ.
Το 2015 οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν 7,04 εκατ. ευρώ και για επιστροφές έδωσε 13,2 εκατ. ευρώ, ενώ έμειναν 137 εκατ. ευρώ ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Το 2014 δημιούργησε κεφάλαια ύψους μόλις 271 χιλ. ευρώ και είναι οι χαμηλότερες λειτουργικές ταμειακές ροές στο εξεταζόμενο διάστημα αλλά στους μετόχους επέστρεψε 13 εκατ. ευρώ και στο ταμείο έμειναν 151 εκατ. ευρώ.
Το 2013 με λειτουργικές ταμειακές ροές 52,14 εκατ. ευρώ έδωσε μόλις 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο είχε 162 εκατ. ευρώ.
Το 2012 δημιούργησε 3,9 εκατ. ευρώ και έδωσε στους μετόχους 12,3 εκατ. ευρώ
Το 2011 με παραγωγή 8,6 εκατ. ευρώ μοίρασε 16,3 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στα 112 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 112 εκατ. ευρώ.
Το 2010 με λειτουργικές ταμειακές ροές 19,9 εκατ. ευρώ έδωσε στους μετόχους 22,8 εκατ. ευρώ. Τότε είχε ταμειακά διαθέσιμα 112 εκατ. ευρώ.
Το 2009 δημιούργησε 34,7 εκατ. ευρώ και έδωσε 39,2 εκατ. ευρώ. Τότε είχε ταμειακά διαθέσιμα 115 εκατ. ευρώ.
Το 2008 με ταμείο 122 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ταμειακές ροές 38 εκατ. ευρώ έδωσε 52,8 εκατ. ευρώ.
Το 2007 έχοντας δώσει στους μετόχους 70,2 εκατ. ευρώ αλλά και έχοντας δημιουργήσει 88 εκατ. ευρώ έμειναν στο ταμείο 159 εκατ. ευρώ.
Το 2006 με παραγωγή 82 εκατ. ευρώ μοίρασε 105 εκατ. ευρώ και έμεινε στο ταμείο το ποσό των 120 εκατ. ευρώ.
Το 2005 τώρα με λειτουργικές ταμειακές ροές 30 εκατ. ευρώ μοίρασε στους μετόχους 159,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν στα 180 εκατ. ευρώ από 278 εκατ. ευρώ που ήταν το 2004.
Το 2004 είχε ταμειακές ροές 26,4 εκατ. ευρώ και δεν υπήρξε επιστροφή χρημάτων στους μετόχους.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS