ΕΧΑΕ: Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου

ΕΧΑΕ: Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου
ΕΧΑΕ: Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς θητείας στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Όμιλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος προς αναπλήρωση της κενωθείσας θέσεως, τον κ. Γεώργιο Χατζηνικολάου, τραπεζίτη, μη εκτελεστικό Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς.
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:Επίσης, μετά την αποχώρηση του κ. Ιάκωβου Γεωργάνα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Χατζηνικολάου και συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:Η επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών.

 

Ο κ. Ι. Γεωργάνας ηγήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου, στις αρχές της 15ετούς του θητείας, της πλήρους ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, εξασφαλίζοντας με συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, την πορεία του στο συνεχώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον και επιτυγχάνοντας:
-Απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλαγών,
-Μείωση των επιβαρύνσεων επί των συναλλαγών,
-Διεθνοποιημένο προφίλ των συμμετεχόντων στις αγορές του στο οποίο συνέβαλλαν η έγκυρη και αποτελεσματική υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου που προωθεί η ΕΕ,
-Ποιοτική και ουσιαστική αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων με θετικές συνέπειες στο κόστος λειτουργίας.
Ο κ. Γ. Χατζηνικολάου έχει διαγράψει επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, συνδυάζοντας τον τραπεζικό χώρο με τη διεθνή Κεφαλαιαγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS