Διόρθωση σε τεχνική τιμή κλεισίματος σε συγκεκριμένες μετοχές λόγω MiFID II

Διόρθωση σε τεχνική τιμή κλεισίματος σε συγκεκριμένες μετοχές λόγω MiFID II
Διόρθωση σε τεχνική τιμή κλεισίματος σε συγκεκριμένες μετοχές λόγω MiFID II
Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (5/1) ότι με την εφαρμογή της νέας έκδοσης του συστήματος για την συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό MiFID II, παρατηρήθηκε πρόβλημα στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος σε μερικές μετοχές για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε συναλλαγή στη δημοπρασία κλεισίματος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύστημα ενδεικτικά υπολογίζει μια τεχνική τιμή λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές της τελευταίας μισής ώρας, ή μίας ώρας, ή όλης της συνεδρίασης, ή τέλος την τιμή εκκίνησης. Το ίδιο θέμα παρατηρήθηκε και σε μερικούς τίτλους ομολογιών, αναφέρει η ΕΧΑΕ και προσθέτει:
Το πρόβλημα, το οποίο και επιλύθηκε, εντοπίστηκε στη νέα μέθοδο χρονοσήμανσης (timestamping) των συναλλαγών κατά MiFID II, όπου η ακρίβεια αυξήθηκε από εκατοστά του δευτερολέπτου σε εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου (microseconds) και η επιλογή των συναλλαγών για τον υπολογισμό της τεχνικής τιμής σε κάποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρινόταν στο ακριβές χρονικό διάστημα.
Κατόπιν επαναληπτικών ελέγχων που εκτελέστηκαν παρατίθενται οι αποκλίνουσες τιμές για την τελευταία μέρα του έτους (29/12/2017), ενώ από Δευτέρα 8/1/2018 θα εφαρμοστεί η διόρθωση των τιμών στα ιστορικά στοιχεία και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS