ΕΧΑΕ: Παραίτηση Eurobank Equities από Ειδική Διαπραγμάτευση για ΕΧΑΕ, Τιτάν, Motor Oil

ΕΧΑΕ: Παραίτηση Eurobank Equities από Ειδική Διαπραγμάτευση για ΕΧΑΕ, Τιτάν, Motor Oil
Την παραίτηση της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ από την ιδιότητά της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των ΕΧΑΕ, Τιτάν, Motor Oil, ενέκρινε η διοικούσα Επιτροπή
Την παραίτηση της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ από την ιδιότητά της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των ΕΧΑΕ, Τιτάν, Motor Oil, ενέκρινε η διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.
Ειδικότερα, η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 29/3/2018 συνεδρίασής της, η διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την παραίτηση της, από την ιδιότητά της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών:
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,
«ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ»
και καθόρισε ως τελευταία ημέρα ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητών αξιών τη Τρίτη 3 Απριλίου 2018

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS