ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2018

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2018
ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2018
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους στο α' εξάμηνο του 2018 της ΕΧΑΕ ανήλθαν στα 2,8 εκατ. έναντι 1,5 εκατ. το α' εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 80%.
Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α' εξάμηνο διαμορφώνονται σε 0,045 ευρώ έναντι 0,026 ευρώ το α' εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 73,1%.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν το α' εξάμηνο 2018 στα 14,7 εκατ. έναντι 13 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 12,7%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 14,1 εκατ. έναντι 12,5 εκατ., αυξημένα  κατά 12,6%.
Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών το α' εξάμηνο του 2018.
Συγκεκριμένα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 68,1 εκατ. έναντι 58,9 εκατ. του α΄εξαμήνου του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6%.
Σημειώνεται ότι για το 2018 μέχρι σήμερα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 61,6 εκατ. ευρώ.
Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 17,3% σε σύγκριση με το α' εξάμηνο 2017 (55,7 δισ. έναντι 47,5 δισ.).
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2018 στις 757,57 μονάδες, μειωμένος κατά  8% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (823,74  μονάδες).
Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε μικρή μείωση στο 30,6% το α' εξάμηνο 2018 από 31% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 48,5 εκ. μετοχές έναντι  85,5 εκ. μετοχές.
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25,7% (62,6 χιλ. έναντι 84,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 26,7% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.
Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 73,7% και διαμορφώθηκε στα 0,150 ευρώ έναντι0,086 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών παρέμενε αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο στα 8,8 εκατ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' εξάμηνο 2018 ανήλθαν στα 4 εκατ. έναντι 2,3 εκατ. το α' εξάμηνο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 69%.
Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS