Βλέπει βελτίωση του κλίματος η ΕΧΑΕ – Τον Απρίλιο 2019 ξεκινάει το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Βλέπει βελτίωση του κλίματος η ΕΧΑΕ – Τον Απρίλιο 2019 ξεκινάει το Χρηματιστήριο Ενέργειας
Στην Τράπεζα της Ελλάδος 30 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΧΑΕ με αρνητικό επιτόκιο
Στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ποντάρει η διοίκηση του ΧΑ, περιμένοντας πως θα δοθούν ευκαιρίες για άντληση κεφαλαίων μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα αυτά ήταν ανώτερα των εκτιμήσεων και η βελτίωση αποτυπώθηκε με μικρή άνοδο της μετοχής στο ταμπλό.
Πάντως η τηλεδιάσκεψη δεν είχε ενδιαφέρον και κανένας από όσους την παρακολούθησε δεν έκανε κάποια ερώτηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση τόνισε αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα πως 30 εκατ. ευρώ είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος με αρνητικό επιτόκιο.
Όπως αναφέρει στα αποτελέσματα εξαμήνου εντός του 2018 προγραμματίζονται νέες εισαγωγές εταιρειών, καθώς και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο θα ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων μέσω του Χρηματιστηρίου, τονίζει η διοίκηση.
Με τη σειρά της, μια τέτοια εξέλιξη θα ανατροφοδοτούσε το θετικό κλίμα για την χρηματιστηριακή αγορά.
Παρότι η Ελληνική κεφαλαιαγορά κατόρθωσε κατά τη διάρκεια της κρίσης να διατηρήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, εκτιμάται ότι η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τοπίου μέσω πιθανών εξαγορών και συγχωνεύσεων, η πρόοδος στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), οι ιδιωτικοποιήσεις, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδα καθώς και οι εκδόσεις κρατικών ομολόγων αναμένεται να κινήσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, αρκεί να παραμείνει η προσήλωση σε πολιτικές που εστιάζουν στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
Μέχρι τώρα η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τους κινδύνους για τους ξένους και εγχώριους επενδυτές με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική πτώση των χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και των εταιρικών πράξεων των εισηγμένων εταιρειών.
Οι προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώνονται επίσης και από της Κανονιστικές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και από την εστίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των κεφαλαιαγορών εξαιτίας της συνεχούς απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα και από τις ευρύτερες εξελίξεις στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον.
Σε αυτές τις συνθήκες, η Εταιρεία προσπαθεί να περιορίζει το κόστος λειτουργίας της, να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών της, να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να αξιοποιεί τις υποδομές της εμπλουτίζοντάς με νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το ρόλο της στην μεταφορά επενδυτικών πόρων στον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας.

Τον Απρίλιο του 2019 ξεκινάει τη λειτουργία του το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Αναφορικά με το Χρηματιστήριο Ενέργειας αυτό αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2019, με την έναρξη των τεσσάρων νέων αγορών ρεύματος, οι οποίες θα αντικαταστήσουν το μοντέλο υποχρεωτικής κοινοπραξίας (mandatory pool), που ισχύει σήμερα.
Το Χρηματιστήριο Ενέργειας στοχεύει στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι ύψους 5 εκατ. ευρώ και  σύμφωνα με το καταστατικό οι μέτοχοι είναι: ΛΑΓΗΕ με 22%, ΑΔΜΗΕ 20%, ΧΑ 31%, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 20%.
Σημειώνεται πως εντός των προσεχών μηνών το ΧΑ θα μεταβιβάσει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS