ΕΧΑΕ: Έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017

ΕΧΑΕ: Έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017
Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017 έλαβε η ΕΧΑΕ
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, για τη χρήση 2017.
Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017 έλαβαν επίσης και οι θυγατρικές Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ATHEXClear) και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS