Το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2019 ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ

Το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2019 ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ
Το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2019 ανακοίνωσε η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια
Το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2019 ανακοίνωσε σήμερα (18/12/2018) η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX).
Συγκεκριμένα:
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2018: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2019: Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
- Δικαιούχοι μερίσματος – record date (*): Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 5/6/2019) είναι: α) πριν από την λήξη, στις 21 Ιουνίου 2019 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η εταιρεία (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ)) και β) πριν από την λήξη, στις 21 Ιουνίου 2019 του ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ.
- Καταβολή Μερίσματος (*): Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2019: Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2019: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019
(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Τυχόν μέρισμα για την χρήση 2018 θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης. Η Τράπεζα που θα επιλεγεί (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.
Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019.
Tα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.athexgroup.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS