Η πιο γρήγορη επιτυχημένη δημόσια πρόταση στο ΧΑ – Η Κανάκης εξαγοράζεται από την εισηγμένη στο Όσλο, Orkla

Η πιο γρήγορη επιτυχημένη δημόσια πρόταση στο ΧΑ – Η Κανάκης εξαγοράζεται από την εισηγμένη στο Όσλο, Orkla
Η… ντρίμπλα για να παραμείνουν μέτοχοι με 20% στην εταιρεία οι Στέλιος, Μαρία και Ελευθερία Κανάκη
Λίγο η περιορισμένη διασπορά, λίγο το καλό τίμημα που προσφέρθηκε οδήγησε σε ελάχιστες ώρες στην επιτυχία της δημόσιας πρότασης της Orkla στην Κανάκης.
Σύμφωνα με τους όρους, προϋπόθεση ήταν να αποκτήσει 313.727 μετοχές της Κανάκης ή το 4,18%.
Αυτό έχει ήδη επιτευχθεί αφού ικανοποιήθηκε όλη εντολή στο ταμπλό του ΧΑ.
Τώρα εντός τριών ημερών ο προτείνων θα αποκτήσει από τους Στέλιο και Μαρία Κανάκη, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, 4.711.273 και 225.000 μετοχές αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 4.936.273 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή 4,35 ευρώ ανά μετοχή.
Έχει επίσης συμφωνηθεί ότι εφόσον έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα μεταβίβαση των 4.936.273 Μετοχών, οι μέτοχοι Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη, θα αποδεχτούν την Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν στον Προτείνοντα το σύνολο των λοιπών Μετοχών που αυτοί κατέχουν στην Εταιρεία, ήτοι 711.659, 375.000, 208.671 και 204.670 Μετοχές αντίστοιχα και συνολικά 1.500.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Έτσι ο προτείνων θα φτάσει το 90% και θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς βγάζοντας την εταιρεία από το χρηματιστήριο.
Μετά την διαγραφή, ο Προτείνων έχει συμφωνήσει με τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5%, ήτοι συνολικά 1.500.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τιμή ανά μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.
Άρα θα παραμείνουν μέτοχοι με 20% ουσιαστικά αλλά θα έχει προηγηθεί μεταβίβαση για να βγει η εταιρεία από το χρηματιστήριο.
Η Orkla είναι ομοειδής εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλο με κεφαλαιοποίηση 66,4 δισ. νορβηγικές κορώνες.
Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η συνέχιση της διοίκησης και της έως σήμερα ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής εξασφαλίζεται από την παρουσία των μελών της οικογένειας Κανάκη, όχι μόνο ως Μετόχων αλλά και ως μελών της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στέλιος Κανάκης και η κα. Ελευθερία Κανάκη θα παραμείνουν στην διοίκηση της Εταιρείας ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, και ειδικότερα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος αντίστοιχα.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS