Σε υψηλά δεκαετίας η Profile – Μια ματιά στα αποτελέσματα του 2018 και η σύγκριση με την αποτίμηση

Σε υψηλά δεκαετίας η Profile – Μια ματιά στα αποτελέσματα του 2018 και η σύγκριση με την αποτίμηση
Με τα σημερινά δεδομένα η αποτίμηση της εισηγμένης είναι γεμάτη αν και υπάρχει ένα ανοδικό ρίσκο λόγω ισχυρής διοικητικής ομάδας
Η μετοχή της Profile έχει καταγράψει ένα μνημειώδεις ράλι, αφού η πτώση της μετοχής είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε να διαπραγματεύεται χαμηλότερα από την αξία του ομίλου.
Και ο όμιλος έχει σημαντική αξία, αφού εκτός από την επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτει ακίνητη περιουσία και σημαντική ρευστότητα.
Τώρα η αποτίμηση έχει ενισχυθεί σημαντικά, αλλά και επιχειρηματικά πάει καλύτερα.
Αν κοιτάξει κάποιος το γράφημα της μετοχής θα δει πως βρίσκεται σε υψηλά δεκαετίας πλέον, ενώ πριν από περίπου δύο χρόνια ήταν η τιμή στα 0,50 ευρώ και σήμερα είναι στα 2,10 ευρώ.
Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε δείχνουν πως η αποτίμηση είναι πλέον υψηλότερη της καθαρής θέσης, ενώ και το p/e είναι στις 19 φορές.
Έχει ωστόσο, σε ταμειακά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 13,7 εκατ. ευρώ.
Στην αποτίμηση των 25 εκατ. ευρώ, έχει το 55% της αποτίμησης σε μετρητά.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 4,6 εκατ. ευρώ άρα ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 9 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 18,6 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ το 2018 από 11,5 εκατ. ευρώ το 2017 και τα καθαρά κέρδη στα 1,26 εκατ. ευρώ από 1,02 εκατ. ευρώ.
Το p/e γίνεται χαμηλότερο στην υπόθεση ότι η εισηγμένη εξοφλεί τα δάνειά της και επιστρέφει το υπόλοιπο των διαθέσιμων κεφαλαίων στους μετόχους.
Επίσης εκτιμούμε ότι η βελτίωση των κερδών θα μπορούσε να συνεχιστεί λόγω και της πρόσφατης εξαγοράς, ενώ δεν αποκλείεται ενίσχυση τζίρου μέσω άλλης εξαγοράς.
Θα θέλαμε λίγο χαμηλότερες αμοιβές στελεχών και μελών διοίκησης, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θεωρούμε με τα σημερινά δεδομένα ότι η αποτίμηση είναι γεμάτη αν και υπάρχει ένα ανοδικό ρίσκο στην εκτίμησή μας λόγω ισχυρής διοικητικής ομάδας.

www.bankingnews.gr BREAKING NEWS