Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα σήμερα οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος – Μερισματική απόδοση 4,8%

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα σήμερα οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος – Μερισματική απόδοση 4,8%
Το μικτό μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 4,8% ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων η απόδοση μειώνεται στο 3,1% σύμφωνα και με την ανακοίνωση της τράπεζας
Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2018, διαπραγματεύονται σήμερα (4/4) οι μετοχές της τράπεζας της Ελλάδος.
Η τράπεζα έχει ανακοινώσει μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή ενώ το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι 0,4294 ευρώ ανά μετοχή.
Το μικτό μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 4,8% ενώ μετά την αφαίρεση του φόρου 10% η απόδοση μειώνεται στο 3,1% σύμφωνα και με την ανακοίνωση της τράπεζας.
Σημειώνεται πως επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29% καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47, 58 και 62 του ν.4172/2013, καθώς και του άρθρου 64, παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.4603/2019.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής έχει οριστεί η 11η Απριλίου.
Η μετοχή έκλεισε στη χθεσινή 3/4 συνεδρίαση στα 13,76 ευρώ με απώλειες 1,57% και αποτίμηση 273 εκατ. ευρώ

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS