Στο +18% η Τεχνική Ολυμπιακή εν μέσω πληροφοριών για προσφορά με υψηλό τίμημα για το Porto Carras

Στο +18% η Τεχνική Ολυμπιακή εν μέσω πληροφοριών για προσφορά με υψηλό τίμημα για το Porto Carras
Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να επαληθεύονται κάνουν λόγο για προσφορά ύψους 4,5 ευρώ ανά μετοχή
Οι πληροφορίες για υψηλή προσφορά για το Porto Carras που όμως απορρίφθηκε ανεβάζουν σήμερα τη μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής.
Η μετοχή ενισχύεται 19% και βρίσκεται στα 2,54 ευρώ με όγκο 85 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 102 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να επαληθεύονται κάνουν λόγο για προσφορά ύψους 4,5 ευρώ ανά μετοχή.
Ωστόσο, φαίνεται πως αυτή η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της εταιρείας που ελέγχει το συγκρότημα στη Χαλκιδική.
Βάσει λογιστικής κατάστασης υπενθυμίζεται πως από το σύνολο του ενεργητικού ήταν στα 575 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 546 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο Πόρτο Καρράς και τα 29 εκατ. ευρώ περίπου στις υπόλοιπες συμμετοχές.
Η καθαρή θέση του ομίλου ήταν στα 325,6 εκατ. ευρώ, η αναβαλλόμενη φορολογία στα 118 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις στα 107 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση των λοιπών συμμετοχών ήταν -9,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις στα 38 εκατ. ευρώ

Δείτε παλαιότερο δημοσίευμα της στήλης με υποθέσεις αναφορικά με το τίμημα και την αποτίμηση που δίνουν http://www.bankingnews.gr/index.php?id=410799 

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS