Το πραγματικό ελληνικό χρέος είναι 310 δισ. και όχι 359 δισ. ευρώ – Τα επιπλέον 50 δισ. είναι ανακυκλούμενη ρευστότητα

Το πραγματικό ελληνικό χρέος είναι 310 δισ. και όχι 359 δισ. ευρώ – Τα επιπλέον 50 δισ. είναι ανακυκλούμενη ρευστότητα
Με 310 δισεκ. πραγματικό χρέος η σχέση χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 170% προφανώς χαμηλότερο από το 195%.
Η σχέση χρέους κεντρικής διοίκησης προς το ΑΕΠ της Ελλάδος φθάνει στο εξωφρενικό ποσοστό 195% αγγίζοντας τα 359 δισεκ. ευρώ.
Όμως το ελληνικό χρέος είναι όντως 359 δισεκ. ευρώ;
Στατικά αξιολογώντας το χρέος ναι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το κεφαλαιακό μαξιλάρι που πήρε από τον ESM, τα έντοκα και τα repos και με ρευστότητα καλύπτει ανάγκες του προϋπολογισμού.
Τα έντοκα γραμμάτια στην Ελλάδα είναι ύψους 15,2 δισεκ. ευρώ
Τα repos οι συμφωνίες επαναγοράς είναι ύψους 24,5 δισεκ. ευρώ
Η ρευστότητα που έχει δημιουργήσει το ελληνικό δημόσιο με τα κεφάλαια του ESM και τις εκδόσεις ομολόγων είναι ύψους 30 δισεκ.
Τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι περίπου 40 δισεκ. ευρώ.
Τα ομόλογα που διακρατεί η ΕΚΤ ανέρχονται σε 8,26 δισεκ. ευρώ και 2,7 δισεκ. διακρατούν οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες (ANFA)
Τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι 7,7 δισεκ. ευρώ.
Τα δάνεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας EFSF ανέρχονται σε 130,9 δισεκ. ευρώ
Τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ανέρχονται σε 59,9 δισεκ. ευρώ
Τα δάνεια του ΔΝΤ ανέρχονται σε 9,4 δισεκ. ευρώ
Πρακτικά τα repos και τα δάνεια που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κεφαλαιακό μαξιλάρι δημιουργούν ένα απόθεμα ρευστότητας 50 δισεκ.
Πρακτικά το κεφαλαιακό μαξιλάρι δεν χρησιμοποιείται, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας.
Τα repos οι συμφωνίες επαναγοράς χρησιμοποιούνται ως μια ανακυκλούμενη πίστωση όπως και τα έντοκα γραμμάτια.
Πρακτικά το ελληνικό χρέος αυτό που ονομάζουμε – στην κυριολεξία χρέος – είναι 310 δισεκ. ευρώ και τα υπόλοιπα 50 δισεκ. είναι το απόθεμα ρευστότητας.
Με 310 δισεκ. πραγματικό χρέος η σχέση χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 170% προφανώς χαμηλότερο από το 195%.


Το ελληνικό 10ετές θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 2,5%

Εν τω μεταξύ το ελληνικό 10ετές ομόλογο λήξης 2029 που αποτελεί και τίτλο αναφοράς θα μπορούσε να βρεθεί σε βάθος 6 μηνών στο 2,5% από 3,30-3,32% της τρέχουσας περιόδου.
Αρχικά θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί στο 3% και ακολούθως να προσεγγίσει το 2,5% έως τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2019.
Στα επίπεδα αυτά λογικά θα έχει σχεδόν μηδενιστεί το spread Ελλάδος – Ιταλίας που σήμερα βρίσκεται στις 80-82 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι παρά την σημαντική διαφορά πιστοληπτικής ικανότητας μεταξύ Ιταλίας που είναι investment grade και της Ελλάδος που βαθμολογείται σε ΒΒ- η βασική διαφορά είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλό κεφαλαιακό μαξιλάρι σχεδόν 30 δισεκ. και ταυτόχρονα τα 49 δισεκ. ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε κυκλοφορία δεν κινδυνεύουν να μην αποπληρωθούν
1)Γιατί υπάρχουν μέτρα στήριξης στο χρέος
2)Γιατί η Ελλάδα διαθέτει το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα για να εξυπηρετηθεί το χρέος στο 3,5% που ισοδυναμεί με 6 με 6,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Το ελληνικό δημόσιο ήδη διαθέτει
-5,4 δισεκ. από τις εκδόσεις ομολόγων.
-1 δισεκ. από τα κέρδη των ομολόγων ANFAs που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ
-2,5 δισεκ. που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μείωση χρέους από το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 24,1 δισεκ. ευρώ
-18 δισεκ. σε repos.
Όμως η πραγματική μακροπρόθεσμη ρευστότητα που διαθέτει το ελληνικό κράτος για μείωση χρέους είναι 9 δισεκ. ευρώ.
Με 9 δισεκ. και έχοντας και κεφαλαιακό μαξιλάρι 24,1 δισεκ. συν τα repos των 18 δισεκ. η επόμενη κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία μείωσης του χρέους πέραν του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Να σημειωθεί ότι μέχρι τις 10 Μαΐου 2019 η Ελλάδα θα έχει εξοφλήσει έως 5 δισεκ. από το ΔΝΤ σε σύνολο δανείου 9,7 δισεκ.
Σημειώνεται ότι ο ESM δεν θέτει θέμα seniority δηλαδή ισόποσης εξόφλησης και των δικών του δανείων.
Ο ESM δίνει το πράσινο φως για μερική εξόφληση του ΔΝΤ χωρίς να θέτει θέμα ισόποσης εξόφλησης.
Το ελληνικό δημόσιο αποπληρώνοντας 5 δισεκ. ευρώ στο ΔΝΤ μειώνει τα έξοδα εκ τόκων ετησίως κατά 250 εκατ ευρώ.
Περνάει και ένα μήνυμα στις διεθνείς αγορές ότι με ίδια μέσα μπορεί να αντλεί κεφάλαια και να πληρώνει τους επίσημους πιστωτές.
Η επόμενη κυβέρνηση – και αυτό θα αποτελούσε άλμα προς τα εμπρός – θα μπορούσε να πληρώνει σταδιακά και τον ESM θα ήταν ένα πανίσχυρο σήμα στις αγορές ότι με ιδιωτικά κεφάλαια μπορούν να αποπληρώνονται πολύ νωρίτερα των συμφωνηθέντων οι επίσημοι δανειστές.
Ο ESM – EFSF έχει δανείσει την Ελλάδα κοντά 245 δισεκ. μαζί με τα διακρατικά δάνεια, η ΕΚΤ 18 δισεκ. και το ΔΝΤ 9,5 δισεκ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS