Νίκας: Αύριο (16/4) τα ετήσια αποτελέσματα 2018 - Δεν θα διανείμει μέρισμα

Νίκας: Αύριο (16/4) τα ετήσια αποτελέσματα 2018 - Δεν θα διανείμει μέρισμα
Αύριο, Τρίτη 16 Απριλίου 2019, θα ανακοινώσει η Νίκας τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2018
Αύριο, Τρίτη 16 Απριλίου 2019, θα ανακοινώσει η Νίκας τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2018, όπως γνωστοποίησε σήμερα (15/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:
1) Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2018: Τρίτη 16/04/2019
2) Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 30/05/2019
Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2018 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για την χρήση 2018.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS