Στο -20% η μετοχή της Σελόντα λόγω εισαγωγής στην κατηγορία της επιτήρησης

Στο -20% η μετοχή της Σελόντα λόγω εισαγωγής στην κατηγορία της επιτήρησης
Η καθαρή θέση του ομίλου είναι στα 21,3 εκατ. ευρώ και της μητρικής στα 13,4 εκατ. ευρώ.
Απώλειες σχεδόν 20% καταγράφει η μετοχή της Σελόντα λόγω της εισαγωγής της στην κατηγορία της επιτήρησης.
Η εισηγμένη εμφάνισε αρνητική καθαρή θέση τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.
Συγκεκριμένα η καθαρή θέση του ομίλου είναι στα 21,3 εκατ. ευρώ και της μητρικής στα 13,4 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται στα 272,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρήση 2018 οι ζημιές ανήλθαν στα 30,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και στα 32,7 εκατ. ευρώ για τη μητρική.
Η μετοχή διαπραγματεύεται στα 0,0420 ευρώ με όγκο 363 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 10,3 εκατ. ευρώ.
Στην τιμή των 0,0420 ευρώ οι πωλητές έχουν προς πώληση 35 χιλ. τεμάχια.

BREAKING NEWS