Ολίγον μαγική εικόνα με στηρίξεις από έκτακτα στην Εθνική τράπεζα με 41 εκατ κέρδη

Ολίγον μαγική εικόνα με στηρίξεις από έκτακτα στην Εθνική τράπεζα με 41 εκατ κέρδη
Τα κέρδη αυξήθηκαν λόγω των εκτάκτων κερδών, το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε και το κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε, ενώ πίεση δέχθηκαν και τα κεφάλαια.
Κέρδη ύψους 41 εκατ ευρώ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2019 η Εθνική τράπεζα υποστηριζόμενη κυρίως από τα έκτακτα έσοδα 101 εκατ ευρώ που κατέγραψε.
Εάν αφαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα που ήταν κέρδη 101 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019 έναντι ζημιών 47 εκατ το 2018 και αφαιρέσουμε και τα 101 εκατ ευρώ που είναι το κόστος της εθελουσίας τότε το συμπέρασμα είναι ότι τα πραγματικά κέρδη της Εθνικής τράπεζας είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός.
Όμως παρατηρούνται κάποιες τάσεις που προβληματίζουν.
-Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε στις 263 μονάδες βάσης από 273 μονάδες βάσης
-Το κόστος πιστωτικού κινδύνου ένας άκρως σημαντικός χρηματοοικονομικός δείκτης αυξήθηκε υπέρμετρα από 113 μονάδες βάσης στο τέλος του 2018 στις 136 μονάδες βάσης.
-Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο προσαρμοσμένο στον κίνδυνο ανήλθε μόλις στις 127 μονάδες βάσης είναι η χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 5 τριμήνων.
-Για το α΄ τρίμηνο του 2019 η Εθνική πήρε προβλέψεις για προβληματικά δάνεια 103 εκατ ευρώ έναντι 60 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
-Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 5,078 δισεκ. έναντι 4,962 δισεκ. στο τέλος του 2018.
-Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 μειώθηκε από 16,1% σε 15,7% απόρροια της αρνητικής επίπτωσης από την πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό.
-Με την πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μειώνεται στο 12,8% και στα 4,5 δισεκ. ευρώ.
Ασκείται πίεση στην κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής τράπεζας.
-Τα NPEs μειώθηκαν στο 39% του συνόλου των δανείων ή 14,5 δισ με τον δείκτη κάλυψης NPEs με προβλέψεις στο 58,6%.
-Η Εθνική εντός του 2019 θα επωφεληθεί με έσοδα από τόκους 113 εκατ ευρώ από την μετατροπή του πρώην swaps της Goldman Sachs αρχικού ύψους 5,2 δισεκ. σε 3 κρατικά ομόλογα.

Συμπέρασμα

Τα κέρδη αυξήθηκαν λόγω των εκτάκτων κερδών, το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε και το κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε, ενώ πίεση δέχθηκαν και τα κεφάλαια.
Τα αποτελέσματα της Εθνικής δεν μπορεί κανείς να πει ότι ενθουσιάζουν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS