ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με τη θυγατρική ΚΑΡΜΑ Ενεργειακή

ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με τη θυγατρική ΚΑΡΜΑ Ενεργειακή
Την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης έγκρισης της συγχώνευσής της με την 100% θυγατρική της ΚΑΡΜΑ Ενεργειακή, ανακοίνωσε η ΕΛΒΕ
Την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης έγκρισης της συγχώνευσής της με την 100% θυγατρική της ΚΑΡΜΑ Ενεργειακή, ανακοίνωσε σήμερα (15/5/2019) η ΕΛΒΕ.
Ειδικότερα, η ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 14/5/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1739777, η με αριθμό 50968/14-5-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς Δ/νση Εταιρειών eΤμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε & Αθλητικών Α.Ε, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της “ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 20512830000 και της κατά 100% θυγατρικής της ιδιωτικής μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΡ.ΜΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ.” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 116923601000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 13-12-2018, 23-02-2019 και 19-4-2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας ΑΕ, και τις από 13-12-2018, 23-2-2019 και 19-4-2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης ΑΕ, τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920,τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ' αριθμό 12.145/22-4-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ του Νικολάου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS