Λεβεντέρης: Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος η Αρετή Λεβεντέρη

Λεβεντέρης: Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος η Αρετή Λεβεντέρη
Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε η εταιρεία Λεβεντέρης
Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε σήμερα (15/5/2019) η εταιρεία Λεβεντέρης.
Ειδικότερα, μετά την από 9/5/2019 συνεδρίαση του ΔΣ, το νέο Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους παρακάτω:
Εκτελεστικά μέλη
ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος Ευσταθίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ του Ευσταθίου Διευθύνων Σύμβουλος
PETER KEIL του HERBERT Αντιπρόεδρος
Μη Εκτελεστικά μέλη
KARL HEINZ LENNINGHAUS Σύμβουλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ του Πέτρου Σύμβουλος
ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗτου Ευσταθίου Σύμβουλος
ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μέλος
ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μέλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS