Θεσμοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Πιερία

Θεσμοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Πιερία
Θεσμοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Πιερία
Στις 13/5/2019 τέθηκε σε κυκλοφορία το ΦΕΚ Δ΄ 206/09.05.2019, στο οποίο δημοσιεύθηκε  το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα για τη Θεσμοθέτηση  Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
Πρόκειται για την ΠΟΑΥ στην Πιερία.
Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών χαιρετίζει αυτή τη σημαντική εξέλιξη, η οποία όμως έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία  για την έγκαιρη ή μη ολοκλήρωση  της διοικητικής διαδικασίας για τη θεσμοθέτηση των υπόλοιπων 24 ΠΟΑΥ που εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα.
Να επισημάνουμε  ότι, όπως είναι γνωστό, η καταληκτική ημερομηνία για την θεσμοθέτηση του συνόλου των ΠΟΑΥ είναι σύμφωνα με τον νόμο η 04/11/2019 και απομένουν πλέον μόνο 5 μήνες έως τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
Θεωρούμε συνεπώς επιτακτική την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και την εξεύρεση λύσεων από την Πολιτεία, ούτως ώστε ένας ολόκληρος κλάδος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν να μην απομείνουν «επί ξύλου κρεμάμενοι».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS