ΑΣΕΠ: Έως 20/5 οι αιτήσεις για 182 θέσεις στην ΟΣΥ

ΑΣΕΠ: Έως 20/5 οι αιτήσεις για 182 θέσεις στην ΟΣΥ
Έως 20/05 οι αιτήσεις για 182 θέσεις στην ΟΣΥ Α.Ε.
Έως την ερχόμενη Δευτέρα, 20/5, έχουν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 182 θέσεις στις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ.
Πρόκειται για θέσεις ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας 18 μηνών, που αφορούν όλες στην κάλυψη αναγκών για την καθαριότητα.
Η υποβολή αιτήσεων είχε αρχίσει από τις 11 Μαΐου 2019.
Απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην καθαριότητα, αλλά δεν απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)

5. Μονογονεϊκές οικογένειες

6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) 6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα

7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS