Το αναπτυξιακό σοκ που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης θα αποτύχει χωρίς υγιείς τράπεζες – Απαιτείται θεραπεία με 4 μέτρα

Το αναπτυξιακό σοκ που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης θα αποτύχει χωρίς υγιείς τράπεζες – Απαιτείται θεραπεία με 4 μέτρα
Έχει εκτιμηθεί ότι οι τράπεζες για να εξυγιανθούν πλήρως τα 81 δισεκ. NPEs να μειωθούν κάτω από 10 δισεκ. θα πρέπει να δαπανήσουν 6-7 δισεκ. κεφάλαια τα οποία λόγω και της Βασιλείας δεν επαρκούν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της ΝΔ και μελλοντικός πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα προκαλέσει αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία όταν θα αναλάβει την εξουσία.
Όμως αναπτυξιακό σοκ όταν όλοι βλέπουν επιβράδυνση από 2% στο 1,8% τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να υπάρξει και το σχέδιο Μητσοτάκη θα αποτύχει χωρίς να έχει επιλυθεί το τραπεζικό πρόβλημα.
Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης πριν ξεκινήσουν τα αναπτυξιακά σοκ, πριν κάνουν το οτιδήποτε θα πρέπει επιλύσουν το τραπεζικό πρόβλημα.
Οι τράπεζες λόγω των NPEs και της πολύ χαμηλής παραγωγής κερδών τελούν υπό καθεστώς μαρασμού, άλλοι τις αποκαλούν zombie bank και άλλοι εγκλωβισμένες στην θάλασσα των NPEs των προβληματικών δανείων.
Για να μπορέσει να πετύχει το αναπτυξιακό σοκ θα πρέπει απαραιτήτως πριν σχεδιαστεί το αναπτυξιακό σοκ να έχουν παρθεί σοβαρά μέτρα για τις τράπεζες.

Ποια είναι τα θεσμικά μέτρα που θα στηρίξουν τις ελληνικές τράπεζες;

1)Θεσμική θωράκιση των τραπεζών με συλλογικές λύσεις για την επίλυση των NPEs.
Ήδη το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος των τραπεζών έχει εισηγηθεί το πρόγραμμα APS το Ιταλικό μοντέλο με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό κράτος.
Το μέτρο αυτό θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp τον Ιούνιο του 2019.
Η κυβέρνηση της ΝΔ θα πρέπει να το εφαρμόσει ώστε 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια των τραπεζών να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό.
Η πρόταση της ΤτΕ που περιλαμβάνει εταιρία ειδικού σκοπού με μεταφορά 40 δισεκ. NPEs μαζί με 7,2 δισεκ. κεφαλαίου DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης θεωρείται υπερφίαλο σχέδιο και προφανώς μη υλοποιήσιμο.
Η πρόταση της ΤτΕ δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καμία ελληνική τράπεζα και δεν θα περάσει από την DGcomp.
Ο στόχος για εξυγίανση των ισολογισμών από τα NPEs το 2021 και 2022 πρέπει να έρθει εμπροσθοβαρώς.

2)Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαιακές ενισχύσεις ώστε οι τράπεζες έχοντας αναπτυξιακά κεφάλαια να στηρίξουν τις νέες χρηματοδοτήσεις και ταυτόχρονα να στηρίξουν την εθνική οικονομία.
Την 10ετία 200-2010 οι ελληνικές τράπεζες πραγματοποίησαν 4 φορές αυξήσεις κεφαλαίου για αναπτυξιακούς σκοπούς για χορήγηση δανείων και εξαγορές στο εξωτερικό.
Οι τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2015 θα έχουν περάσει 4 χρόνια χωρίς αυξήσεις κεφαλαίου και πλησιάζουν και τα stress tests του Ιουλίου 2020.

3)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ είναι ο βασικός μέτοχος των τραπεζών.
Κατέχει το ΤΧΣ το 40% της Εθνικής, το 26% της Πειραιώς, το 11% της Alpha bank και το 1,3% της Eurobank μετά την απορρόφηση της Grivalia.
Το ΤΧΣ ακόμη και εάν πωλήσει σε τιμές 100% υψηλότερα από τις τρέχουσες η αξία της επένδυσης θα φθάσει από 1,130 δισεκ. σε 2,26 δισεκ. ευρώ όταν έχει επενδύσει συνολικά 42 δισεκ. ευρώ.
Εφόσον υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου είναι προτιμότερο να μειωθεί το ποσοστό του ΤΧΣ και ότι απομείνει μετά τις αυξήσεις να πωληθεί σε στρατηγικούς επενδυτές ή σε επενδυτικά σχήματα.

4)Να δοθούν ισχυρά κίνητρα οι τράπεζες να ξεκινήσουν να χορηγούν νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Οι τράπεζες πρώτα θα θωρακιστούν κεφαλαιακά, θα περάσουν τα stress tests του Ιουλίου 2020 και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν μια επιθετική πολιτική χορήγησης δανείων με πολύ αυστηρά κριτήρια.
Όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο βασικός όγκος των NPEs να έχει αντιμετωπιστεί, απαιτούνται κεφάλαια για εμπροσθοβαρή εξυγίανση.
Έχει εκτιμηθεί ότι οι τράπεζες για να εξυγιανθούν πλήρως τα 81 δισεκ. NPEs να μειωθούν κάτω από 10 δισεκ. θα πρέπει να δαπανήσουν 6-7 δισεκ. κεφάλαια τα οποία λόγω και της Βασιλείας δεν επαρκούν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS