Πώληση μέσω placement των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες ή αυξήσεις κεφαλαίου με νέους στρατηγικούς επενδυτές;

Πώληση μέσω placement των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες ή αυξήσεις κεφαλαίου με νέους στρατηγικούς επενδυτές;
Γιατί χρειάζονται νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες;
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει το 40,3% της Εθνικής τράπεζας, το 26% της Πειραιώς, το 11% της Alpha bank και το 1,3% της Eurobank σχεδιάζει εντός της επόμενης διετίας να πουλήσει τις συμμετοχές του στις ελληνικές τράπεζες.
Το σχέδιο αυτό είχε αντιμετωπιστεί θετικά τόσο από την απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την νέα κυβέρνηση της ΝΔ που έρχεται στην εξουσία.
Με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές η αξία των συμμετοχών στις 4 ελληνικές τράπεζες του ΤΧΣ ανέρχεται σε 1,6 δισεκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα στην Alpha 283 εκατ στην Πειραιώς 360 εκατ. στην Εθνική 907 εκατ ευρώ και στην Eurobank 40 εκατ ευρώ.
Για να τεθεί πιο απλά σε σύνολο κεφαλαιοποίησης των 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών 9,4 δισεκ. ευρώ το ΤΧΣ αντιπροσωπεύει το 17% της συνολικής χρηματιστηριακής τους αξίας.
Άρα κάθε φορά που προσθέτουμε την κεφαλαιοποίηση των 4 μεγάλων τραπεζών το 17% αυτών αντιστοιχεί στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το ποσοστό αντιστοίχισης ήταν μεγαλύτερο αλλά λόγω Eurobank έχει μειωθεί στο 17%.
Σε ένα ιδανικό σενάριο από το μέλλον η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών διπλασιάζεται και από 9,4 δισεκ. φθάνει τα 18,8 δισεκ. ευρώ αυτό σημαίνει 3,2 δισεκ. ευρώ.
Το ΤΧΣ είχε επενδύσει συνολικά 44 δισεκ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες σε κεφάλαια και ρευστότητα.
Οπότε το καλύτερο σενάριο για το ΤΧΣ και αυτό είναι υπόθεση εργασίας το Ταμείο ως μέτοχος να ανακτήσει το 7% της συνολικής του επένδυσης.
Πρακτικά το ΤΧΣ έχει καταστραφεί από την επένδυση που πραγματοποίησε αλλά προφανώς ο στόχος ήταν να διασωθούν οι τράπεζες.
Το βασικό ερώτημα είναι το ΤΧΣ τι συμφέρει να κάνει ακόμη μια μεγάλη θυσία και να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες ή να επιμείνει στην στρατηγική αποεπένδυσης μέσω placement;
Το ΤΧΣ ουσιαστικά θα αποχωρήσει σε ένα βάθος 16 με 24 μήνες προβαίνοντας σε placement στις ελληνικές τράπεζες με στόχο να εμφανιστούν διεθνείς επενδυτές, στρατηγικοί σύμμαχοι και να αγοράσουν τα προς πώληση ποσοστά.
Υπάρχει και άλλη λύση, οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου και είτε τα δικαιώματα στις αυξήσεις το ΤΧΣ να τα πουλήσει, είτε να συνδυαστεί αρχικά placement και ακολούθως ο νέος επενδυτής να προχωρήσει και σε αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου.
Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί επενδυτής, στρατηγικός επενδυτής ή σχήμα επενδυτών που θα αγοράσουν τις συμμετοχές του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες και δεν θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Το βασικό ερώτημα είναι οι αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου θα έρθουν από τους νέους μετόχους ή τους παλαιούς μετόχους;
Στα stress tests του Ιουλίου 2020 της ΕΚΤ και της EBA – SSM οι παράμετροι σε ΑΕΠ, αξία ακινήτων και άλλα θα είναι καλύτεροι από τα stress tests του 2018… και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες θα τα περάσουν.
(Αρκεί να μην αποφασιστεί AQRs δηλαδή αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού)
Περνώντας οι 4 ελληνικές τράπεζες το stress tests του Ιουλίου 2020 θα έχουν κλείσει 5 χρόνια χωρίς νέα αύξηση κεφαλαίου, χωρίς νέα κεφάλαια και ενώ ο αναβαλλόμενος φόρος φθάνει τα 22 δισεκ. σε σύνολο 24,8 δισεκ. tangible book και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις τα 16 δισεκ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται νέα κεφάλαια
1)Για να προωθήσουν το αναπτυξιακό σχέδιο της ελληνικής οικονομίας
2)Για να βελτιώσουν την φτωχή ποιότητα των κεφαλαίων τους λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας και αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
3)Για να προσελκύσουν νέους επενδυτές όχι τα hedge funds που πειραματίστηκαν στην Ελλάδα αλλά ποιο μακροπρόθεσμους επενδυτές π.χ. άλλες τράπεζες ή άλλους στρατηγικούς επενδυτές.
4)Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια νέα σελίδα ανάκαμψης, υψηλής κερδοφορίας, πιστωτικής επέκτασης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS