Στην ονομαστικοποίηση των μετοχών προχωρά η Yalco

Στην ονομαστικοποίηση των μετοχών προχωρά η Yalco
Στην ονομαστικοποίηση των μετοχών προχωρά η Yalco
Στην ονομαστικοποίηση των μετοχών προχωρά η Yalco, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αριθ. 184 του νόμου 4548/2018, θα προχωρήσει στην ονομαστικοποίηση των μετοχών.
Η σχετική απόφαση θα ληφθεί κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την 10/09/2019.
Κατά την ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.3.7 του κανονισμού του Χ.Α. λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS