ΕΧΑΕ: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μπαρλίγκας

ΕΧΑΕ: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μπαρλίγκας
Την ανάληψη καθηκόντων εσωτερικού ελεγκτή από τον ο κ. Νικόλαο Μπαρλίγκα, ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ 
Την ανάληψη καθηκόντων εσωτερικού ελεγκτή από τον ο κ. Νικόλαο Μπαρλίγκα, ανακοίνωσε σήμερα (9/7/2019) η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια.
Ειδικότερα, η Εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και της υπ' αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 9.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Μπαρλίγκας, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση, λόγω αποχωρήσεως, της κας Μαρία Σουρή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS