Ευρωσύμβουλοι: Κάτω του 5% το ποσοστό του κ. Βασιλείου Μπιθαρά

Ευρωσύμβουλοι: Κάτω του 5% το ποσοστό του κ. Βασιλείου Μπιθαρά
Κάτω του ορίου του 5% κατήλθε το ποσοστό του κ. Βασιλείου Μπιθαρά στην Ευρωσύμβουλοι
Κάτω του ορίου του 5% κατήλθε το ποσοστό του κ. Βασιλείου Μπιθαρά στην εταιρεία Ευρωσύμβουλοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 11/07/2019 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε:
Ο κ. Μπιθαράς Βασίλειος μεταβίβασε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/07/2019 134.582 (εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο) μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας " Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.".
Με την μεταβίβαση αυτή έχει κατέλθει του ορίου του 5%.
Πλέον διαθέτει 445.005 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,00%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS