Οι τράπεζες εξάντλησαν το παρελθόν και περιχαράκωσαν το μέλλον

Οι τράπεζες εξάντλησαν το παρελθόν και περιχαράκωσαν το μέλλον
Η σχέση P/BV έως 0,60 αντικατοπτρίζει τις δίκαιες τιμές που περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα αδύναμα κεφάλαια και τα υφιστάμενα αδύναμα κέρδη.
Οι τραπεζικές μετοχές πάνω από 0,60 χρηματιστηριακής τιμής προς λογιστική αξία είναι απλά ακριβές και δεν δικαιολογούν τις αποτιμήσεις.
Η σχέση P/BV έως 0,60 αντικατοπτρίζει τις δίκαιες τιμές που περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα αδύναμα κεφάλαια και τα υφιστάμενα αδύναμα κέρδη.
Το βασικό ζήτημα των τραπεζών που αποτελεί απάντηση τόσο στις επιθυμίες των μετόχων, όσο και στα σχέδια της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει το τραπεζικό σύστημα με στόχο την ανάπτυξη είναι πως με το συρρικνωμένο ενεργητικό και παθητικό, με τα συρρικνωμένα δάνεια και καταθέσεις οι τράπεζες θα επιτύχουν κέρδη και θα διατηρούν κεφάλαια ποιοτικά αναβαθμισμένα.
Εάν δει κανείς τι συνέβαινε στο παρελθόν θα διαπιστώσει ότι την χρυσή εποχή της ακραίας πιστωτικής επέκτασης οι τράπεζες είχαν φθάσει να χορηγούν δάνεια 255 δισεκ. και οι καταθέσεις είχαν φθάσει στα 238 δισεκ. ευρώ.
Σήμερα οι καταθέσεις των ιδιωτών βρίσκονται στα 137 δισεκ. και τα δάνεια στα 161 δισεκ. ευρώ περίπου.
Να σημειωθεί ότι σε σύνολο δανείων 178 δισεκ. τα 80 δισεκ. είναι NPEs οπότε τα καθαρά δάνεια είναι 98 δισεκ. ευρώ.
Στο παρελθόν όπου λόγω καταθέσεων οι τράπεζες διέθεταν πλεονάζουσα ρευστότητα και είχαν εξαντλήσει την δυνατότητα πιστωτικής επέκτασης στο εσωτερικό… αποφάσισαν το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό.
Σήμερα με εξαίρεση την Eurobank καμία ελληνική τράπεζα δεν έχει ουσιώδη παρουσία στο εξωτερικό, οι καταθέσεις είναι 100 δισεκ. χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά και τα δάνεια είναι επίσης 95 δισεκ. χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά.
Οι τράπεζες έχουν συρρικνωθεί από 434 δισεκ. το 2007 συνολικό ενεργητικό σε 238-240 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο με ενεργητικό  23 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων τα 16 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι τράπεζες έχουν υποστεί καθίζηση στα προ προβλέψεων έσοδα τους ενώ οι πωλήσεις NPEs επιδρά και στα έσοδα καθώς εκτιμάται ότι 350-400 εκατ έσοδα εκ τόκων προέρχονται από προβληματικά δάνεια.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πιο αδύναμα κεφάλαια, πιο αδύναμη ρευστότητα, παρά τον μηδενισμό του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας, πιο αδύναμη κερδοφορία.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS