Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τις προμήθειες των τραπεζών στις αναλύψεις μετρητών από τα ΑTMs

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τις προμήθειες των τραπεζών στις αναλύψεις μετρητών από τα ΑTMs
Η αύξηση στις προμήθειες συντελέσθηκε μαζί με την εφαρμογή της πολύ αυστηρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Επιστολές προς τις τράπεζες αποστέλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία προτίθεται να διερευνήσει κατά πόσον ταυτίζεται η πολιτική τους σε θέματα προμηθειών ιδιαίτερα με την πρόσφατη εφαρμογή πολύ υψηλότερων προμηθειών από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ότι αφορά τη χρήση των ATM's άλλων τραπεζών.
Ο λόγος για τον οποίον οι τράπεζες ενισχύουν αισθητά τις προμήθειές τους δεν είναι άλλος από το γεγονός πως τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της περιορισμένης πιστωτικής επέκτασης αναζητούν πόρους προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδά τους.
Η αύξηση στις προμήθειες συντελέσθηκε μαζί με την εφαρμογή της πολύ αυστηρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας βάση της οποίας δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Έλληνες και λοιπούς Ευρωπαίους πολίτες όταν πρόκειται για για αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές ποσών και πληρωμές.
Οι κανονισμοί στις προμήθειες που μπορούν να επιβάλλουν οι τράπεζες στην ανάληψη μετρητών και τις πληρωμές με κάρτες είναι κάτι που έχει επιβάλλει η ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες χρήζουν ισότιμης μεταχείρισης.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η Επιτροπή Ανταγωνισμού σκοπεύει να διερευνήσει κατά πόσον οι προμήθειες των τραπεζών ευθυγραμμίζονται απόλυτα και αν τούτο αποτελεί τμήμα μιας συνεννόησης που νοθεύει τον ανταγωνισμό.
Οι τράπεζες απαντούν πάντως πως το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί με ευρωπαϊκή προσέγγιση καθώς είναι ο κανονισμός 2015/751 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίστηκαν και είναι αυτοί που απαγόρευσαν ρητά τον «κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς» και επιτάσσουν την «εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων εμποδίων» στην εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς.
Επίσης σημειώνουν πως οι προμήθειες των ελληνικών τραπεζών κινούνται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από εκείνες των ευρωπαϊκών παρά το γεγονός πως οι τελευταίες άλλαξαν και οδηγήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.
Σε ότι αφορά στις αναλήψεις από ΑΤΜ's, ο χρήστης επιβαρύνεται με δύο διαφορετικές χρεώσεις: τη χρέωση της τράπεζάς του, εκείνης που έχει εκδώσει την κάρτα και τη χρέωση της τράπεζας στην οποία ανήκει το ΑΤΜ. 
Οι αναλήψεις από ΑΤΜ της ίδιας τράπεζας είναι δωρεάν και θα παραμενουν δωρεάν στη χώρα μας.
Τα ερωτηματολόγια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να απαντηθούν εντός της εβδομάδας από τις τράπεζες και στη συνέχεια να μελετηθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ας σημειωθεί πάντως πως επειδή η αγορά τραπεζικής πίστης στη χώρα μας έχει αισθητά περιοριστεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν σε πολλά σημεία η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών που άλλωστε υποχρεωτικά ανακοινώνεται δημοσίως, συγκλίνει.
Βεβαίως είναι πολύ διαφορετικό η σύγκλιση αυτή να γίνεται με μία τάση υποχώρησης των τιμών και πολύ διαφορετικό η σύγκλιση τελικώς να συντελείται σε μια λογική ανόδου των τιμών.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητάει και ιστορικά στοιχεία γύρω από τις προμήθειες αλλά και τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS