Μειώθηκαν τα κέρδη της Πλαστικά Θράκης στο εξάμηνο – Μια ματιά στα θεμελιώδη

Μειώθηκαν τα κέρδη της Πλαστικά Θράκης στο εξάμηνο – Μια ματιά στα θεμελιώδη
Ο όμιλος έχει υψηλές απαιτήσεις από πελάτες που ανέρχονται στα 71 εκατ. ευρώ και αποθέματα ύψους 66,4 εκατ. ευρώ 
Αυξήθηκαν 3,6% οι πωλήσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκης στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης και διαμορφώθηκαν στα 171,1 εκατ. ευρώ από 165,2 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να μειώνεται στο 19,7% από 20,9% και τα καθαρά κέρδη στα 4,2 εκατ. ευρώ από 5,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 21,2%.
Τα EBITDA παρέμειναν σταθερά στα 16,29 εκατ. ευρώ από 16,27 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 139,8 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση στο ΧΑ να είναι στα 92,2 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό να αυξάνεται στα 91 εκατ. ευρώ από 78,3 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές μόλις κατά 1,5 εκατ. ευρώ με τις επενδυτικές να ανέρχονται σε -11,5 εκατ. ευρώ και να μειώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα στα 16 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος έχει υψηλές απαιτήσεις από πελάτες που ανέρχονται στα 71 εκατ. ευρώ και αποθέματα ύψους 66,4 εκατ. ευρώ.
Παρά την πίεση στα κέρδη και τις ανησυχίες που υπάρχουν λόγω Brexit θεωρούμε πως η εισηγμένη παραμένει φθηνή στο ταμπλό.
Διαθέτει χαμηλό p/bv, πιστεύουμε πως το EV/EBITDA θα είναι επίσης καλό (ίσως όχι αρκετά χαμηλό), ενώ και η μόχλευση αν και έχει ανέβει δεν είναι ανησυχητική.
Αυτό που θα θέλαμε να δούμε στα επόμενα τρίμηνα είναι η ισχυρή παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών μέσω είσπραξης απαιτήσεων και μείωσης αποθεμάτων προκειμένου να μειωθεί ο καθαρός δανεισμός.
Δεν θα αποκλείαμε βραχυπρόθεσμα να συνεχιστούν οι απώλειες στη μετοχή και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο σημείο εισόδου.
Υπάρχουν ακόμα ρίσκα στον κλάδο λόγω Brexit αλλά η διοίκηση αναφέρει πως είναι σε θέσει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διασποράς του κινδύνου.
Η διοίκηση εκτιμά πως το δεύτερο εξάμηνο θα είναι καλύτερο σε πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη έναντι του αντίστοιχου του 2018, αλλά θυμίζουμε πως δεν είχε δώσει σημαντικά κέρδη ή αντίστοιχα με αυτά του πρώτου.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS