StormHarbour: Θετικό αλλά και με «αχαρτογράφητα σημεία» το σχέδιο Ηρακλής για τα NPEs – Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

StormHarbour: Θετικό αλλά και με «αχαρτογράφητα σημεία» το σχέδιο Ηρακλής για τα NPEs – Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές
Τους όρους που ισχύουν για το σχέδιο Ηρακλής αλλά και ορισμένα αδύναμα σημεία του, επισημαίνει σε ανάλυσή της η StormHarbour
Ως θετικό αλλά με αρκετά ερωτηματικά θεωρεί η StormHarbour Securities, το σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) σε report της υπό τον τίτλο «Hercules sets forth» («Η ανάδυση του Ηρακλή»), το οποίο σας παρουσιάζει το bankingnews.gr
Στο report αναφέρονται τόσο τα ακριβή δεδομένα που θα ισχύσουν με το εν λόγω σχέδιο όσο και τα θετικά αλλά και «σκοτεινά» σημεία του και οι τυχόν επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει τόσο στους ισολογισμούς των τραπεζών όσο και εν γένει στην ελληνική αγορά.
Όπως τονίζει η επενδυτική εταιρεία η Κομισιόν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών (APS – Asset Protection Scheme) υπό την επωνυμία «Ηρακλής» δεν αντιβαίνει με τους κανονισμούς για την κρατική χρηματοδότηση και ως εκ τούτου ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του.
Παρά το γεγονός ότι στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση εκδόσεων (σ.σ.: τιτλοποιήσεις ΝΡΕs) και μείωση του ρίσκου για τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών η ελληνική αγορά χρειάζεται ακόμη κάποιο χρόνο προκειμένου να αντιληφθεί τη λειτουργία του.
Όπως ακριβώς και με το ιταλικό μοντέλο GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), το ελληνικό δημόσιο υπό το σχέδιο «Ηρακλής» θα προσφέρει εγγυήσεις για τα τιτλοποιημένα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs).
Βάσει του σχεδίου θα τεθούν υπό εφαρμογή όλα τα ήδη περιουσιακών στοιχείων, αλλά θα υπάρχει διαχωρισμός τους σε κάθε μεταβίβαση.
Θεωρείται βέβαιο ότι τα χαρτοφυλάκια που θα δημιουργηθούν θα περιλαμβάνουν τόσο εγγυημένες όσο και μη εγγυημένες τιτλοποιήσεις.
Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι η παρέμβαση του δημοσίου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θεωρηθεί ως «κρατική βοήθεια» και ως εκ τούτου να υπάρξει παραβίαση του αντίστοιχου κανόνα που ισχύει στην ΕΕ.
Η απόφασή της να δώσει το «πράσινο φως» στον «Ηρακλή» οφείλεται σε τρεις παράγοντες.
Πρώτον, το ρίσκο για το κράτος θα είναι περιορισμένο καθώς αυτό θα παρέχει εγγυήσεις μόνο για τα senior ομόλογα των τιτλοποιήσεων.
Παράλληλα ένας ανεξάρτητος οίκος αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει εγκριθεί από την ΕΚΤ θα αποφασίσει την αξιολόγηση των senior τιτλοποιήσεων.
Δεύτερον, η κρατική εγγύηση θα τεθεί σε ισχύ, εάν άνω του 50% των μη εγγυημένων τιτλοποίησεων έχουν πουληθεί, επιτυχώς, σε ιδιώτες επενδυτές.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η εξασφάλιση ότι ο κίνδυνος αυτών των τιτλοποιήσεων έχει πρώτα «τεσταριστεί» από τις αγορές.
Τρίτον η αποζημίωση για το κράτος για τον τυχόν κίνδυνο στον οποίο θα τεθεί θα είναι πλήρως συμβατή με όσα ισχύουν στην αγορά.
Η προμήθεια της εγγύησης θα βασίζεται σε συγκεκριμένο benchmark των αγορών και θα εξαρτάται από το επίπεδο αλλά και τη διάρκεια του ρίσκου που αναλαμβάνει μέσω της παροχής εγγυήσεων το κράτος.
Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο χρόνος της εγγύησης.
Αυτή ακριβώς η δομή στην καταβολή προμήθειας αλλά και ο «διορισμός» ενός εξωτερικού ανεξάρτητου συνεργάτη, έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τη διαδικασία μείωσης των NPLs.
Επιπρόσθετα βάσει του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να «περάσουν» σημαντικό μέρος του κινδύνου μέσω των senior τιτλοποιήσεων.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να «καθαρίσουν» τους ισολογισμούς τους και να μειώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους.
Όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Κοφινάκος, εκ των βασικών στελεχών της StormHarbour «το ελληνικό APS αναμένεται ότι θα μειώσει την έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs).
Οι τράπεζες θα επωφεληθούν μεταβιβάζοντας ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου NPLs που διαθέτουν, ενώ το καθαρό κεφάλαιο στον ισολογισμό τους θα παραμείνει, καθώς θα διατηρήσουν στην κατοχή τους τις senior τιτλοποιήσεις».
Προσθέτει ακόμη ότι «για το Ελληνικό Δημόσιο το κέρδος έγκειται στην προμήθεια που θα του καταβάλουν οι τράπεζες για την εγγύηση που θα προσφέρει για τα senior ομόλογα.
Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλη η διαδικασία σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση είτε στο κρατικό χρέος είτε στους Έλληνες φορολογούμενους».
Πάντως ο κ. Κοφινάκος προσθέτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη παροχής των ορθών υπηρεσιών αλλά και του κατάλληλου νομικού πλαισίου.
«Αυτό που «κινεί» τους επενδυτές είναι η πορεία των τιτλοποιήσεων NPLs μέσα στον χρόνο.
Οι αλλαγές στο ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις πτωχεύσεις και για τις κατασχέσεις βοήθησαν σημαντικά ώστε να δημιουργηθεί μία αγορά για τα NPLs, καθώς βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.
Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία προσφέρει μία σειρά μέτρων, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος διεξαγωγής των κατασχέσεων, όπως η δυνατότητα να υπάρξει συμφωνία πριν από αυτές μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον για τις τιτλοποιήσεις NPLs και για μία καλή πορεία του προγράμματος “Ηρακλής”».
Όμως υπάρχουν και κάποιοι που μιλούν με περισσότερο σκεπτικισμό για το ζήτημα.
Για παράδειγμα η Χριστίνα Παπανικολοπούλου, εταίρος της Zepos & Yannopoulos, η οποία τονίζει ότι «το APS είναι ένα πρόσθετος θετικός παράγοντας, αν και υπάρχουν, ήδη, μεταβιβάσεις, οι οποίες μάλιστα εμφανίζουν αυξητική πορεία.
Οι επενδυτές ήθελαν να εισέλθουν σε αυτήν την αγορά και πριν την ύπαρξη του εν λόγου προγράμματος και τα deals που έχουν ολοκληρωθεί έχουν συμβάλει στον καθορισμό ενός benchmark τιμολόγησης.
Πάντως αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση των τιτλοποιήσεων, εάν υπάρξει θετική αξιολόγηση που θα προσελκύσει τους επενδυτές που τοποθετούνται σε mezzanine ομόλογα.
Όμως η ύπαρξη ενός τρίτου παράγοντα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι κάτι εντελώς νέο για την ελληνική αγορά και ως εκ τούτου θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προκειμένου αυτή να προσαρμοστεί».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS