Τελευταία Νέα
Επισημάνσεις για μετοχές

Ποιό είναι το πραγματικά ζητούμενο για την μετοχή του ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ

tags :
Ποιό είναι το πραγματικά ζητούμενο για την μετοχή του ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ@0,8480 ευρώ και κ/φση 112,8 εκατ. ευρώ
Ποιό είναι το πραγματικά ζητούμενο για την μετοχή του ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΕΔΩ, το ζητούμενο δεν είναι να πιάσει την ονομαστική αξία της μετοχής της (1,4100 ευρώ) ούτε την λογιστική (1,9300), αλλά το να αναζητήσει μία υποφερτή τιμή απέναντι στην πραγματική αξία της.


Ο Όμιλος στις 31.12.2017 απασχολούσε 2.565 άτομα (2.343 άτομα το 2016) με το επιστημονικό προσωπικό να αποτελεί το 66% του συνόλου των εργαζομένων. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2017 στο πολύ λογικό και συνετό ποσό των  571 χιλ. ευρώ (από τα 891 χιλ. ευρώ του 2016).
  • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να την συγχέουμε με τις διοικήσεις των ΙΝΛΟΤ* και ΙΝΚΑΤ. Εδώ, παράγουν έργο και θα την βρουν και την άκρη με την ΙΝΚΑΤ… *Η ΙΝΛΟΤ είναι… άλλη ιστορία, που δεν αγγίζει ούτε επηρεάζει την ΙΝΤΡΑΚΟΜ)…
  • ΕΒΓΑΛΕ ΚΕΡΔΗ, έστω αυτά των 0,9 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε αρκετά περισσότερα.
  • Τα κέρδη προ φόρων (EBT) σημείωσαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε € 4,2 εκατ. (EBT 2016: € 1,0 εκατ.).
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,4100 ευρώ…
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,9300 ευρώ…

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΤΧ: 0,8480 ευρώ.

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ: Σ.Κόκκαλης 23,87% Κ.Δημητριάδης 8,69% HORIZON GROWTH FUND NV 7,28%. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: 243,5 εκατ. ευρώ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 148,0 εκατ. ευρώ

KAΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 95,5 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31.12.2017: 257,2 εκατ. ευρώ (από 251,2 εκατ.ευρώ)

ΜΕ ΑΥΛΑ** περιουσιακά στοιχεία υπολογιζόμενα σε 10,34 εκατ. ευρώ.

**(Με τόσα brand names κάτω από την ομπρέλα της)

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 29,3 εκατ., αυξημένη κατά 5,3% (EBITDA 2016: € 27,8 εκατ.). Σημειώνεται ότι στο 2017, το EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκε κατά €1 εκατ. από την Global Net Solutions, θυγατρική της INTRASOFT INTERNATIONAL, η οποία είναι σε εκκαθάριση.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν μικρή απόκλιση από το επίπεδο του 2016 και ανήλθαν σε € 397,1 εκατ.
  • Ο ‘Ομιλος INTRASOFT INTERNATIONAL συνεισέφερε το 44% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών με πωλήσεις € 173 εκατ.ευρώ.
  • Ο Ομιλος INTRAKAT το 40% με πωλήσεις € 160 εκατ. και
  • Η  IDE το 16% με πωλήσεις € 66 εκατ.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,819 0,880 2,65
30 ημερών 0,732 0,880 14,06
3 μηνών 0,732 0,980 -3,73
6 μηνών 0,573 0,983 45,64
12 μηνών 0,386 0,983 96,31
http://www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης