Τελευταία Νέα
Επισημάνσεις για μετοχές

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Mία συμπαθητική εισηγμένη παρουσία από όλες τις πλευρές και απόψεις

tags :
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Mία συμπαθητική εισηγμένη παρουσία από όλες τις πλευρές και απόψεις
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 9,65 εκατ. ευρώ έναντι 8,51 εκατ. ευρώ το 2016 και +13,40%.
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Mία συμπαθητική εισηγμένη παρουσία από όλες τις πλευρές και απόψεις

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 9,65 εκατ. ευρώ έναντι 8,51 εκατ. ευρώ το 2016 και +13,40%. Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από την ενίσχυση των πωλήσεων των οίνων και των αποσταγμάτων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.


Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου παραμένει ικανοποιητική, καθώς οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων, ως ποσοστό της καθαρής θέσης ανέρχονταν στις 31/12/2017 σε 30,26%.

Οι αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου τις αναγκαίες επενδύσεις σε ενσώματα πάγια ύψους 1.264 χιλ ευρώ χωρίς να χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επέτρεψαν τη μείωση του
συνολικού δανεισμού κατά 376 χιλ. ευρώ.

EBITDA 1.611.558,82 από 1.419.010,61 ευρώ.

Καθαρό χρέος 6.759.789,06 από 7.538.601,63 ευρώ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22.341.212,29 από 22.023.379,77 ευρώ.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ(2): ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ%
1 Κωνσταντίνος Λαζαρίδης 37,60
2 Ιουλία Λαζαρίδου 14,64
3 Γεράσιμος Λαζαρίδης 16,83
4 Γεώργιος Λαζαρίδης 10,51

Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/2017 ανέρχεται σε 55 άτομα, ενώ στις 31/12/2016 σε 49 άτομα.

Κέρδη 374.709,72 από ζημίες -147.661,80

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 2.029.158,13 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.344.213,24)  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 685 χιλ. ευρώ.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου: 1.202.375,43 από 813.635,44

Βασικά κέρδη/ζημίες κατά μετοχή 0,021 από -0,009 ευρώ.
Αμοιβές μελών ΔΣ και δ/ντικών στελεχών: 143.213,57 από 136.701,36 ευρώ.
 • Κ/ΦΣΗ 13,6 εκατ. ευρώ
 • +8,63% προχθες στα 0,7550 ευρώ με 3500 τμχ και προσφορές 16200 τμχ και άπρακτο χθες με πωλητές.
 • +51% από την αρχή της χρονιάς, με εύρος 0,5000 – 0,7550 ευρώ μέσος όρος στα 0,5900 ευρώ και συναλλαγές 98.557 τμχ (ημερησίως 1190 τμχ).
 • P/BV 0,6  NETDEBT/EBITDA: 4,2  ΕV/ΕΒΙΤDΑ: 12,6  P/E: 36.
 • ΜΕΤΟΧΗ
  ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
  7 ημερών 0,625 0,755 4,14
  30 ημερών 0,600 0,755 16,15
  3 μηνών 0,505 0,755 37,27
  6 μηνών 0,450 0,755 67,78
  12 μηνών 0,279 0,755 145,45
  http://www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης