Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS: Ισχυρά κέρδη για τις χρηματοπιστωτικές εταιρίες το 2020 λόγω υψηλής μεταβλητότητας των αγορών

tags :
DBRS: Ισχυρά κέρδη για τις χρηματοπιστωτικές εταιρίες το 2020 λόγω υψηλής μεταβλητότητας των αγορών
DBRS: Ισχυρά κέρδη για τις χρηματοπιστωτικές εταιρίες το 2020 λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των αγορών

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες με σημαντικές δραστηριότητες στις κεφαλαιαγορές (συμπεριλαμβανομένων των Credit Suisse Group, UBS Group, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas και HSBC) συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή αύξηση των εσόδων από τις κεφαλαιαγορές (από τις πωλήσεις και τις συναλλαγές και τις επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές) το 4ο τρίμηνο του 2020, ακολουθώντας την τάση παρατηρήθηκε στα προηγούμενα τρίμηνα, αν και τα έσοδα ήταν χαμηλότερα από τα προηγούμενα τρίμηνα, επηρεασμένα από την τυπική εποχικότητα του 4ου τριμήνου αναφέρει σε report της ο καναδικός οόικος αξιολόγησης DBRS.
Το 2020 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας.
Αυτό τροφοδότησε τη δραστηριότητα των πελατών και ωφελεί τα έσοδα των κεφαλαιαγορών στις ευρωπαϊκές εταιρείες.
Για το 2020, τα έσοδα από τις κεφαλαιαγορές αυξήθηκαν κατά 29% από έτος σε έτος (YoY) συνολικά για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, που ενισχύθηκαν κυρίως από τις πωλήσεις και τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, ακολουθούμενες από το χρέος και το Underwriting, τα οποία επωφελήθηκαν από υψηλά επίπεδα εταιρικές εκδόσεις.
Τα ισχυρά έσοδα από τις κεφαλαιαγορές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των υψηλότερων προβλέψεων για απώλεια δανείων που καταγράφηκαν από τις τράπεζες στις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας Coronavirus (COVID-19).
Ενώ τα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας συνεχίστηκαν στις αρχές του 2021, θεωρούμε ότι θα ήταν δύσκολο να διατηρήσουμε μια παρόμοια απόδοση εσόδων το 2021 εάν τα επίπεδα μεταβλητότητας διευκολύνουν και η δραστηριότητα των πελατών επιστρέφει σε πιο ομαλοποιημένα επίπεδα.
Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων του 2021 θα εξαρτηθεί εν μέρει από την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και από την πρόοδο της διάθεσης εμβολιασμών παγκοσμίως.

Η μεταβλητότητα της αγοράς μειώθηκε το δ’ τρίμηνο του 2020 αλλά παραμένει

Πάνω από τον μέσο όρο 2015-2019 Το 2020, οι αγορές απολάμβαναν υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας που δεν παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα πέντε χρόνια (γράφημα 1).
Αυτά οδήγησαν στην έντονη αύξηση των εσόδων σε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς και σε αμερικάνικες τράπεζες σε όλα τα τρίμηνα, ιδίως στις συναλλαγές.
Ο δείκτης VIX, ο οποίος παρέχει μια εικόνα των προσδοκιών της αγοράς για μεταβλητότητα τις επόμενες 30 ημέρες, έδειξε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε κάθε τρίμηνο το 2020 από ό, τι σε όλα τα έτη κατά την περίοδο 2015-2019 (γράφημα 1)
dbras_1.JPG

Η μεταβλητότητα μειώθηκε κάπως το 4ο τρίμηνο σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ιδίως τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά τα υψηλά επίπεδα συνεχίστηκαν στις αρχές του 2021, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρώτο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι ένα καλό τρίμηνο για τις εμπορικές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών εταιρειών.
Ωστόσο, η DBRS αναμένει ότι τα επίπεδα μεταβλητότητας θα μειωθούν σε πιο ομαλοποιημένα επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους με την επιτυχή έναρξη εμβολιασμών και χωρών που χαλαρώνουν τους περιορισμούς.

Σταθερή απόδοση των κεφαλαιαγορών των ευρωπαϊκών εταιρειών

Τα έσοδα από τις κεφαλαιαγορές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανήλθαν σε 58,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 (γράφημα 2 και 3), αύξηση 29% από το 2019 και 23% από το 2018
dbrs_2.JPG

Το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν το ισχυρότερο τρίμηνο του έτους και το 4ο τρίμηνο το πιο αδύναμο, αν και τα έσοδα ήταν πολύ υψηλότερα από τον τριμηνιαίο μέσο όρο των ετών 20218 (11,842 δις. δολάρια ΗΠΑ) και το 2019 (19,323 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (γράφημα 3).
Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, τα έσοδα των κεφαλαιαγορών των ευρωπαϊκών εταιρειών αυξήθηκαν συνολικά κατά 25% σε ετήσια βάση, με ισχυρή απόδοση σε όλες τις επιχειρήσεις, κυρίως υποστηριζόμενη από υψηλά επίπεδα συναλλαγών και δραστηριότητα ανάληψης χρεών και μετοχών

Αύξηση εσόδων 2020 των ευρωπαϊκών εταιρειών λόγω της διαπραγμάτευσης και της αναδοχής σταθερού εισοδήματος

Το 2020, οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπόρεσαν να αυξήσουν τα έσοδα σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός από συμβουλευτικές, οι οποίες συνέχισαν να δείχνουν αδυναμία. Τα έσοδα από πωλήσεις & συναλλαγές σταθερού εισοδήματος παρουσίασαν την ισχυρότερη αύξηση YoY σε απόλυτους όρους και αυξήθηκαν κατά 42% YoY, κυρίως λόγω της αύξησης των BNPP και Barclays (αύξηση 61% και 53% YoY αντίστοιχα).
Ωστόσο, η DBRS σημειώνουμε ότι η Deutsche Bank είχε επίσης ισχυρή απόδοση στον κλάδο σταθερού εισοδήματος με αύξηση 30% σε ετήσια βάση.
Η αύξηση των εσόδων σταθερού εισοδήματος το 2020 τροφοδοτήθηκε από την υψηλότερη δραστηριότητα των πελατών, λόγω της πίστωσης (αντανακλώντας ευρύτερα spread), των τιμών και της αύξησης του όγκου συναλλάγματος.
Συνολικά, τα έσοδα από τις πωλήσεις και τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αυξήθηκαν σε όλα τα τρίμηνα, αν και οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν χαμηλότεροι τα τελευταία δύο τρίμηνα σε σύγκριση με ένα πολύ ισχυρό τρίμηνο και τρίμηνο
dbrs_3.JPG

Οι πωλήσεις μετοχών και διαπραγμάτευση μετοχών είχαν χαμηλό εξάμηνο 2020 με τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις συνολικά το πρώτο τρίμηνο και το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων της BNPP.
Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις και συναλλαγές μετοχών ανέκαμψαν το τρίτο τρίμηνο και συνέχισαν να αυξάνονται το τρίτο τρίμηνο, αν και με χαμηλότερο ρυθμό από το τρίτο τρίμηνο, εξηγείται εν μέρει από την εποχικότητα.
Για το 2020, τα συνολικά έσοδα της αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω παραγώγων μετοχών, τα οποία επωφελήθηκαν από την υψηλότερη δραστηριότητα των πελατών και την υψηλή μεταβλητότητα.
Τα έσοδα το 2020 από τον κλάδο σταθερού εισοδήματος ήταν ισχυρά για UBS και Barclays.
Η BNPP ήταν η ασθενέστερη απόδοση μετά από σημαντική μείωση των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο.
dbrs_4.JPG

Συνολικά, τα συνολικά έσοδα από αναδοχές παρουσίασαν ισχυρή αύξηση YoY (αύξηση 37% YoY, γράφημα 4) με ανάπτυξη σε όλα τα τρίμηνα, αν και τα έσοδα του 2ου τριμήνου ήταν εξαιρετικά υψηλά και δεν επαναλήφθηκαν στον ίδιο βαθμό στο υπόλοιπο του έτους.
Οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης ήταν διαφορετικοί σε κάθε τρίμηνο, με ένα πολύ ισχυρό τρίμηνο στην αναδοχή χρέους και το τρίτο τρίμηνο στην αναδοχή μετοχών.
Ο αδύναμος σύνδεσμος στα έσοδα των κεφαλαιαγορών των ευρωπαϊκών εταιρειών ήταν τα έσοδα από συμβουλευτικά και όλες οι τράπεζες, εκτός από την CSG, είχαν πτώση στα συμβουλευτικά έσοδα για το πλήρες έτος 2020, παρά την αύξηση του 4ου τριμήνου λόγω της αύξησης της δραστηριότητας M&A (εξαγορές/συγχωνεύσεις) το τρίμηνο της CSG και της Barclays.
dbrs_5.JPG

Παρόμοια αύξηση εσόδων στους εταιρίες των ΗΠΑ - ευρωπαϊκές εταιρείες το 2020 αλλά διαφορετικοί λόγοι

Για το 2020 δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης που επιτεύχθηκαν συνολικά για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τις εταιρείες στους αντίστοιχους κλάδος στις ΗΠΑ (γράφημα 8).
Ωστόσο, οι παράγοντες της ανάπτυξης ήταν διαφορετικοί μεταξύ των δύο ομάδων συνολικά.
Για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρότερη αυ΄ξηση από τον κλάδο σταθερού εισοδήματος, ενώ η ισχυρότερη αύξηση των εσόδων στις ΗΠΑ ήταν από το investment banking.

dbrs_6.JPG

Οι αμερικανικές εταιρίες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων από την IB, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της παροχής συμβουλών που αντικατοπτρίζουν τις δεσπόζουσες θέσεις τους στην αγορά σε αυτές τις επιχειρήσεις (γράφημα 9).
Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εσόδων τους προς το σταθερό εισόδημα και τα ίδια κεφάλαια (γράφημα 10).
Τα έσοδα από τον κλάδο σταθερού εισοδήματος αντιπροσώπευαν ένα μεγάλο 59% του συνόλου των εσόδων από τις κεφαλαιαγορές στις ευρωπαϊκές εταιρείες το 2020 (53% το 2019).
dbrs_7.JPGwww.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης