Αναλύσεις – Εκθέσεις

Fitch: Αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα σε «Β-», με θετικό το outlook

Fitch: Αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα σε «Β-», με θετικό το outlook

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας σε «Β-», με θετικό το outlookΟ αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σήμερα 7/5 στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας σε «Β-», με θετικό το outlook
Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στο ενεργητικό της τράπεζας, αλλά και την κεφαλαιακή επιβάρυνση την οποία συνιστά ο αυξημένος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ωστόσο, η τράπεζα, όπως αναφέρει η Fitch, συνεχίζει τις προσπάθειες για την εκφόρτωση των κόκκινων δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής II».
Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της Fitch για πρόσθετες βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ της Εθνικής λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού της.
Ειδικότερα, η τιτλοποίηση Frontier θα επιτρέψει στην τράπεζα να απαλλαγεί από απομειωμένα δάνεια 6,1 δισεκ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να περιστείλει σημαντικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου στο 13,3% από 29,4%, στα τέλη του 2020.
Το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών δανείων θα παραμείνει σε μέτρια επίπεδα (62%) – αν και είναι καλύτερο από αυτό των ανταγωνιστριών της. 
Ο δείκτης Tier 1 (CET1) ήταν στο 15,7% στα τέλη του 2020, ενώ η τράπεζα αναμένει ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η απελευθέρωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων από την τιτλοποίηση Frontier θα της προσφέρει πρόσθετο κεφάλαιο 1,7%.
Η Fitch εκτιμά ότι τα μη δεσμευμένα κόκκινα δάνεια του ομίλου αντιπροσώπευαν το 29% του κεφαλαιακού δείκτη CET1 στα τέλη του 2020, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίδρασης από την τιτλοποίηση Frontier.
Η τράπεζα σκοπεύει να μειώσει περαιτέρω τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε περίπου 6% έως τα τέλη του 2022.
Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι κίνδυνοι εξυγίανσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων παραμένουν υψηλοί, λαμβάνοντας υπόψη τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί.
Θετικοί παράγοντες είναι τόσο η χρονική επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» όσο και η προηγούμενη εμπειρία της τράπεζας. 
Η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας αντιπροσώπευε το 1,2% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων το 2020, καθώς τα μεγάλα κέρδη από συναλλαγές αντιστάθμισαν τις απώλειες από τα κόκκινα δάνεια, που αυξήθηκαν στο 3,2% επί των ακαθάριστων δανείων.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας θα είναι μεσοπρόθεσμα πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν απότομα το 2020, ενώ η τράπεζα διατήρησε το ποσοστό κάλυψης ρευστότητας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης