Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Standard & Poor’s: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης Β+ για ΔΕΗ - Θετικό το outlook

Standard & Poor’s: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης Β+ για ΔΕΗ - Θετικό το outlook
H Standard & Poor’s επιβεβαιώνει την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε Β+ με θετικό outlook και μετά τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κάτω από το 51%.

H Standard & Poor’s επιβεβαιώνει την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε Β+ με θετικό outlook και μετά τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κάτω από το 51%.

Στη νέα της έκθεση η S&P, διατηρεί τη βελτιωμένη αξιολόγηση του Ιουνίου του 2021 και επιπλέον:

  • Επισημαίνει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+.
  • Διατηρεί το αξιόχρεο της Επιχείρησης στο Β+ παρά το γεγονός ότι μειώθηκε το ποσοστό του Δημοσίου. Η S&P εκτιμά πως η στήριξη του Δημοσίου παραμένει ισχυρή ως εγγυητικός παράγοντας.
  • Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο Ομίλου σε ό,τι αφορά τη μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου και για το λόγο αυτό αναβαθμίζει τον ανάλογο δείκτη (αντιμετώπιση επιχειρησιακού ρίσκου) σε «εύλογο» (fair) από «αδύναμο» (weak). Η αναβάθμιση αυτή δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για νέα αναβάθμιση μέσα στους επόμενους 6 μήνες.
  • Σημειώνει πως η ΔΕΗ έχει ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο. Ως αποτέλεσμα αυτού, βλέπει μικρότερο ρίσκο υλοποίησης στο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ και αξιολογεί θετικά το αναβαθμισμένο πλάνο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων.
  • Τονίζει την αποδεδειγμένη ικανότητα της ΔΕΗ να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια.
Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ καλύπτουν την άνοδο των ΑΠΕ, με επέκταση εκτός Ελλάδας (ιδίως Ρουμανία και Βουλγαρία) και ένα πρόγραμμα ταχείας σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη, καθώς και ψηφιοποίηση και πελατοκεντρικότητα.

Η ταχεία μετάβαση του στόλου παραγωγής της ΔΕΗ από άνθρακα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί βασικό μοχλό της βελτιωμένης αξιολόγησης του προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου της εταιρείας.
Βλέπουμε θετικά το πρασίνισμα του στόλου παραγωγής της ΔΕΗ και παρατηρούμε μείωση των κινδύνων εκτέλεσης για αυτό το σχέδιο.
Το Capex αναμένεται να αυξηθεί από ένα μέσο όρο κάτω από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως την περίοδο 2018-2020 σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2022 και πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 και το 2024.

chart_1.JPG

Προχωράει το πρόγραμμα σταδιακής κατάργησης του άνθρακα

Η ΔΕΗ επιταχύνει επίσης το πρόγραμμα σταδιακής κατάργησης του άνθρακα.
Η παραγωγή λιγνίτη θα μειωθεί σε 1,5 τεραβατώρα (TWh) το 2024 από 5,7 TWh το 2020, με χωρητικότητα κάτω στα 0,61 Gigawatt (GW) σε 2024 σε σύγκριση με 3,36 GW καθαρής ισχύος το 2019.
Η εταιρεία έχει στόχο 3,1 GW στοιχειώδους ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα έως το 2024 και συνολικά 9,5 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης
χωρητικότητα έως το 2026 (συμπεριλαμβανομένων 3,4 GW υδροηλεκτρικής ενέργειας), συγκεντρωμένη σε μεγάλο βαθμό σε ώριμες τεχνολογίες χαμηλότερου κινδύνου όπως η ηλιακή, από 3,4 GW το 2021 (3,2 GW υδροηλεκτρικής και 200 ​​MW αιολική, μικρή υδροηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια).
Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αντικαταστήσει όλους τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της με καύση άνθρακα έως το 2025 και τελικά να κατασκευάσει ηλιακούς σταθμούς συνολικής ισχύος 3,4 GW στους δύο λιγνιτικούς κόμβους της χώρας.
Η ΔΕΗ συμφώνησε πρόσφατα να σχηματίσει κοινοπραξία με τον γερμανικό κολοσσό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας RWE με στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 2 GW στην Ελλάδα.
Η ΔΕΗ κατέχει το 49% του joint venture και θεωρούμε αυτό το είδος συνεργασίας ως μια προσέγγιση χαμηλού κινδύνου για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε γρήγορους ρυθμούς, καθώς η ΔΕΗ δεν θα επωμιστεί τον αρχικό κατασκευαστικό κίνδυνο στον ισολογισμό της.

chart_2.JPG

Η κοινοπραξία

Ο αγωγός περιλαμβάνει την κατασκευή εννέα ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο οικόπεδο όπου συνήθιζε η ΔΕΗ
λειτουργεί τα λιγνιτωρυχεία της.
Η ΔΕΗ θα ενοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μόνο κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, έως το 2025, και οι ηλιακοί σταθμοί θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του έργου.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, θεωρούμε ότι η εταιρεία έχει αποδεδειγμένη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και επαρκή ικανότητα χρηματοδότησης του μεγάλου κεφαλαίου της.
Προβλέπουμε προσαρμοσμένο χρέος σε EBITDA θα είναι κάτω από 3 φορές και το FFO με χρέος περίπου 30% κατά μέσο όρο την περίοδο 2021-2023. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η χαμηλή μόχλευση είναι μόνο προσωρινή, με αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές μετά την κεφαλαιοποίηση από το 2023.
Μετά τα αποτελέσματα του εξαμήνου του 2021, αναμένουμε το επαναλαμβανόμενο EBITDA το 2021 να φτάσει στο επίπεδο του 2020.
Η καθετοποίηση βοήθησε την εταιρεία να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος χονδρικής, με υψηλότερα περιθώρια παραγωγής και τη βελτίωση της είσπραξης των απαιτήσεων.
Στο βασικό μας σενάριο τα EBITDA θα κινηθούν κοντά στο 1 δισ. ευρώ ξεκινώντας από το 2022, χάρη στις σταθερές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, τις βελτιώσεις των περιθωρίων στο λιανικό εμπόριο και το κλείσιμο ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων.
Λαμβάνουμε υπόψη τις καθαρές επενδύσεις που αυξάνονται από 500 εκατ. ευρώ το 2019 και 378 εκατ. ευρώ το 2020 σε περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ
το 2022 και 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023.
Αναμένουμε ότι οι ανάγκες κεφαλαίου ύψους 5,94 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2024 θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει από λειτουργικές ταμειακές ροές, επιπλέον της αύξησης κεφαλαίου 1,35 δισ. ευρώ και των μισών εσόδων από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ.
Η εταιρεία έχει μια σαφή χρηματοοικονομική πολιτική με δημοσίως δηλωμένο στόχο 3-3,5x δηλωμένο καθαρό χρέος σε EBITDA, χωρίς να αναμένεται διανομή μερίσματος για την περίοδο 2021-2023, περιορίζοντας τον κίνδυνο για υψηλή αύξηση της μόχλευσης μετά το 2023.

chart_3.JPG

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement