Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Fitch: Διατήρησε σε BB την Ελλάδα - Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από σταθερό - Επιβεβαίωση ΒΝ

Fitch: Διατήρησε σε BB την Ελλάδα - Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από σταθερό - Επιβεβαίωση ΒΝ
Σε «ΒΒ» διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Eλλάδος o αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, αναθεωρώντας επί τα βελτίω το outlook...
Σχετικά Άρθρα

Σε «ΒΒ» διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Eλλάδος o αμερικανικός οίκος Fitch Ratings, μεταβάλλοντας τις προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook) από σταθερές σε θετικές, επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.
Ειδικότερα, η αναθεώρηση του Outlook της χώρας μας αντικατοπτρίζει τη δυναμική ανάπτυξη και την πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος, που θα στηρίξουν μια ταχύτερη από το αναμενόμενο πτώση του δημοσίου χρέους. 
Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τους, καταφέρνοντας να μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και ενισχύοντας την ικανότητά τους να παρέχουν πιστώσεις στην πραγματική οικονομία. 
Όπως αναφέρει ο οίκος, η οικονομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν.
Εκτιμά δε ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το 2021 άγγιξε το 8,3% - ποσοστό σημαντικά υψηλότερο έναντι της εκτίμησής της τον Ιούλιο για ανάπτυξη 4,3% .
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από το α’ έως το γ’ τρίμηνο του 2021 ήταν +9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 21 ήταν περίπου 1% υψηλότερο από το προπανδημικό επίπεδο του δ’ τριμήνου του 2019. 
O οίκος αξιολόγησης προβλέπει ότι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας θα συνεχιστεί το 2022, καθώς η ανάπτυξη χάρη στα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης επιταχύνεται, με την ελληνική οικονομία να επεκτείνεται κατά 4,1% - παρόμοιος ρυθμός ανάπτυξης θα υπάρξει και το 2023.
Η συνιστώσα των επιχορηγήσεων περιλαμβάνεται στην ανάκαμψη της Ελλάδας ενώ το Σχέδιο Ανθεκτικότητας (RRP) ανέρχεται σε περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ (λίγο κάτω από το 10% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2019).
Σημειώνεται πως θα εκταμιευθεί σε διάστημα έξι ετών. 
Η Ελλάδα έχει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το αντίστοιχο διάμεσο των χωρών των βαθμίδων «BB» και «BBB».
Οι βαθμολογίες της στο πεδίο της διακυβέρνησης και οι δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης συγκαταλέγονται στους υψηλότερους μεταξύ των χωρών που δεν βρίσκονται σε επενδυτική βαθμίδα.
Αυτά τα πλεονεκτήματα αντισταθμίζονται από τα -ακόμη- πολύ υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και τα πολύ μεγάλα αποθέματα δημόσιου και εξωτερικού χρέους.

Κίνδυνοι

Σύμφωνα με τη Fitch, η πανδημία αποτελεί βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα
Οι μολύνσεις από κορωνοϊό στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά το φθινόπωρο, με την παραλλαγή Omicron να είναι κυρίαρχη.
Εύλογα, η ελληνική κυβέρνηση έχει εισαγάγει ορισμένους περιορισμούς που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.
Άλλος κίνδυνος θα μπορούσε να είναι η καθυστερημένη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται από το RRP. 

Χρέος 

Ο συνδυασμός ισχυρότερης από το αναμενόμενο ανάπτυξης και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος λόγω της άρσης των μέτρων στήριξης που είχαν θεσπιστεί για την άμβλυνση των συνεπειών της πανδημικής δύνανται να υποστηρίξουν μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.
Η Fitch εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους μειώθηκε στο 198,4% το 2021 από 206,3% το 2020 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 190,3% φέτος και στο 185,3% μέχρι το τέλος του 2023.
Επισημαίνεται πως η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα ανεξόφλητα δάνεια του ΔΝΤ το 2022 και θα προπληρώσει τις δόσεις των δανείων του 2022 και 2023 από την Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση, το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τη διάσωσή της, που συμφωνήθηκε το 2010.
Συνολικά, αυτές οι πληρωμές ανέρχονται σε 7,2 δισ. ευρώ (περίπου 3,8% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) και εκτιμάται ότι περίπου το 50% θα καλυφθεί από ταμειακά αποθέματα.
Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υποστηρίζει τους όρους χρηματοδότησης. 

Κόκκινα δάνεια 

Οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να βελτιώνουν τους δείκτες ποιότητας του ενεργητικού τους μέσω τιτλοποιήσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Ηρακλής».
Σημειώνεται πως η κυβέρνηση παρέτεινε το πρόγραμμα αυτό για επιπλέον 18 μήνες, έως τον Οκτώβριο του 2022, αυξάνοντας παράλληλα το αντίστοιχο κονδύλι για τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Το συνολικό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε απότομα το 2021, στα 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021, από 60 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 15,0% από 36,3% την ίδια περίοδο.
H Fitch αναμένει ότι οι δείκτες ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα θα βελτιωθούν το 2022 - αν και υπάρχουν κίνδυνοι για τη συσσώρευση νέων κόκκινων δανείων - ειδικά από πιο ευάλωτους δανειολήπτες, που εξακολουθούν να επωφελούνται από μέτρα στήριξης. 

Ελληνικά ομόλογα 

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε απότομα λόγω της πανδημίας και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το κόστος εξυπηρέτησής του είναι χαμηλό (η πρόβλεψη τόκου προς έσοδα για το 2022 είναι 5,6%) και η μέση διάρκειά του μεταξύ των μεγαλύτερων, στα 20,5 χρόνια.
Επιπλέον, το απόθεμα χρέους έχει ως επί το πλείστον σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας τον κίνδυνο από αυξήσεις επιτοκίων.
Η συμπερίληψη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πανδημικό πρόγραμμα της ΕΚΤ (PEPP) υπήρξε σημαντική πηγή ευελιξίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση των αποδόσεων των ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα.
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, η ΕΚΤ είχε αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 34,9 δισ. ευρώ.
Τον Δεκέμβριο 2021, η ΕΚΤ δήλωσε ότι, ενώ οι καθαρές αγορές PEPP θα σταματήσουν από τα τέλη Μαρτίου 2022, η περίοδος επανεπένδυσης των ομολόγων που λήγουν θα παραταθεί κατά ένα έτος έως το τέλος του 2024.
Παρά την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η Fitch εκτιμά ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2021 μειώθηκε ελαφρά στο 9,7% του ΑΕΠ από 10,1% το 2020.
Η διατήρηση του αυξημένου ελλείμματος οφειλόταν στη συνεχιζόμενη στήριξη που σχετιζόταν με την πανδημία την οποία παρείχε η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα, ύψους 15,6 δισ. ευρώ (8,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ 2021).
Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και η σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία θα επιφέρουν απότομη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στο 4,1% του ΑΕΠ.
H Fitch αναμένει περαιτέρω μείωση του ελλείμματος το 2023, στο 2,9% του ΑΕΠ.

Τουρισμός

Οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη χαλάρωση των περιορισμών που σχετίζονται με τον κορωνοϊό το β’ τρίμηνο 2021, με τον αριθμό των αφίξεων το γ’ τρίμηνο του 2021 να ανέρχεται στο 56% του συνόλου του 2019.
Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 2021 θα είναι χαμηλότερο από αυτό που ανέμενε η Fitch τον περασμένο Ιούλιο (αναθεωρημένη εκτίμηση 4,4% του ΑΕΠ έναντι 5,7%).
Ταυτόχρονα η Fitch δεν αναμένει βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τα επόμενα δύο χρόνια.
Η ανάπτυξη που βασίζεται στην εγχώρια ζήτηση θα συνεπάγεται ισχυρή αύξηση των εισαγωγών, αντισταθμίζοντας την ανάκαμψη στους εξαγωγικούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.  

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της αξιολόγησης:

Δημόσια οικονομικά: Σταθερή πτωτική πορεία του λόγου χρέους προς ΑΕΠ λόγω χαμηλότερων ελλειμμάτων, ισχυρής αύξησης του ΑΕΠ και σταθερά χαμηλού κόστους δανεισμού.
Μακροοικονομία: Βελτίωση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής και πορείας μετά το σοκ της πανδημίας, ειδικά αν στηρίζεται στην εφαρμογή του πλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης και σε δομικές μεταρρυθμίσεις.
Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά: Συνεχής πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, σύμφωνη με την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων που οδηγούν σε πιστωτική επέκταση.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της αξιολογησης: 

Δημόσια οικονομικά: Αποτυχία μείωσης του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ λόγω υψηλότερων του αναμενόμενου ελλειμμάτων ή ασθενών οικονομικών επιδόσεων. 
Μακροοικονομία: Δυσμενή σοκ στην ελληνική οικονομία που θα επηρεάσουν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας ή τη δυνητική μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της.
Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά: Αρνητικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα που αυξάνουν τον κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά και την πραγματική οικονομία, λόγω της ύπαρξης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του κράτους και/ή της αδυναμίας χορήγησης νέων δανείων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. 

Τι ανέφερε το bankingnews

Στις 24/1/2020 η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒ θα κάνει το ίδιο 14/1/2022, μάλλον όχι - Πιθανή αναβάθμιση των προοπτικών σε θετικές

Στις 14 Ιανουαρίου 2022 ο αμερικανικός οίκος Fitch δεν θα αλλάξει την αξιολόγηση της Ελλάδος (ΒΒ) αλλά το πιθανότερο είναι να μεταθέσει την απόφαση του για τις δύο επόμενες αξιολογήσεις 8 Ιουλίου ή 7 Οκτωβρίου 2022, με πιθανότερο σενάριο 8 Ιουλίου 2022.
Αν και το 2020 η Fitch στις αρχές έτους στις 214/1/2020 είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ και θα αναμενόταν μια αναβάθμιση ανάλογη και στις αρχές του 2022, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται πιθανό.
Εάν συμβεί θα έχει πολιτικά κίνητρα και δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση στην οικονομία, ειδικά όπως έχει προιδεάσει η Fitch Solutions.
Πάντως ορισμένοι δεν αποκλείουν να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες σε θετικές, σενάριο πιθανό. 

 Μέσα στο 2022 αναμένεται μια αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος στην κλίμακα ΒΒ+ και μια τέτοια εξέλιξη θα μειώσει σε μια βαθμίδα την απόσταση από την επενδυτική βαθμίδα.

Με δεδομένο το καθεστώς προστασίας που παρέχει η ΕΚΤ η οποία έχει αγοράσει από την δευτερογενή αγορά 35 δισεκ. ευρώ ελληνικών τίτλων η έννοια της αναβάθμισης σε μια χειραγωγούμενη οικονομία που εμφανίζει μη βιώσιμο χρέος 383 με 384 δισεκ. η έννοια της αναβάθμισης είναι σχετική...
Ακόμη και με αναβάθμιση η χρηματιστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι... δεν λογαριάζει τα κατασκευασμένα θετικά νέα...
Σε μια οικονομία που παραπαίει, που φαντασιώνεται ότι είναι οικονομία παράδεισος, με μη βιώσιμο χρέος θα πρέπει να είμαστε εγκρατείς για το πως αξιολογούν οι οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης την Ελλάδα.

Οι 9 κρίσιμες ημερομηνίες αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας

Τις 9 κρίσιμες ημερομηνίες μέσα στο 2022 όπου η Ελλάδα θα αξιολογηθεί από τους οίκους αξιολόγησης, Moody's, Fitch, Standard and Poor’s και την DBRS παρουσιάζει το bankingnews.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι περιμένουμε μόνο κατά μια κλίμακα αναβάθμιση της Ελλάδος σε ΒΒ+ δηλαδή θα απέχουμε από την επενδυτική βαθμίδα μόλις μια κλίμακα.
Τα ελληνικά ομόλογα αξιολογούνται ως junk δηλαδή ως ομόλογα σκουπίδα, ωστόσο αυτά τα σκουπίδα απέκτησαν αξία επειδή, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει σχεδόν 35 δισεκ. ευρώ ελληνικών ομολόγων.
Για το 2022 αποκλείεται - παρά τις προσδοκίες της κυβέρνησης - η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα ή BBB- (η επενδυτική βαθμίδα έχει χαμηλότερη κλίμακα το ΒΒΒ- και υψηλότερη το ΑΑΑ)
Για να αποκτήσει η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα θα πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές - μάλλον το 2023 - και να διαπιστωθεί εάν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και επίσης θα πρέπει να αποτιμηθεί το ρίσκο που αρχίζει πάλι να αυξάνεται με επίκεντρο το δημόσιο χρέος.
Η αύξηση των επιτοκίων, ο πληθωρισμός, πιθανή κόπωση στο ΑΕΠ θα μπορούσαν να επαναφέρουν στο επίκεντρο την κρίση χρέους όταν στην Ελλάδα το συνολικό δημόσιο χρέος μαζί με τα repos φθάνει τα 384 δισεκ. ευρώ.

Πότε θα αξιολογήσουν την Ελλάδα οι οίκοι αξιολόγησης το 2022; 

Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με σταθερές προοπτικές θα αξιολογήσει την Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2022, στις 8 Ιουλίου 2022 και στις 7 Οκτωβρίου 2022.

Standard and Poor’s που βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με θετικές προοπτικές θα αξιολογήσει την Ελλάδα 22 Απριλίου 2022 και στις 21 Οκτωβρίου 2022

DBRS που βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με θετικές προοπτικές θα αξιολογήσει την Ελλάδα 18 Μαρτίου 2022 και στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

Moody's που βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Ba3 με σταθερές προοπτικές θα αξιολογήσει την Ελλάδα 18 Μαρτίου 2022 και στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 τις ίδιες ημερομηνίες με την DBRS.


Οίκοι αξιολόγησης – Πρώτη αξιολόγηση της Ελλάδος από Fitch 14 Ιανουαρίου 2022

Με την Fitch να αξιολογεί την Ελλάδα στις 14 Ιανουαρίου 2022, η δεύτερη αξιολόγηση στις 8 Ιουλίου και η 3η αξιολόγηση στις 7 Οκτωβρίου 2022 ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
Να σημειωθεί ότι η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με σταθερές προοπτικές και το 2021 είχε αξιολογήσει 2 φορές την Ελλάδα ενώ το 2022 θα την αξιολογήσει 3 φορές.

Η κλίμακα ΒΒ είναι δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

Στις 14 Ιανουαρίου 2021 δεν αναμένεται αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα, θα διατηρηθεί αμετάβλητη η αξιολόγηση…
Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να αναβαθμιστεί το outlook δηλαδή οι προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές…
Για το 2022 εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην κλίμακα ΒΒ+ υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει νέα επιδείνωση στην πανδημία.
Η κλίμακα ΒΒ+ είναι μόλις μια βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική κατηγορία ή investment grade.
Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές και με βάση την πορεία των πολιτικών εξελίξεων…
Fitch.png

O αμερικανικός οίκος Standard and Poor's θα αξιολογήσει την Ελλάδα δύο φορές 22 Απριλίου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2021.
Να σημειωθεί ότι η Standard and Poor's αξιολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με θετικές προοπτικές.

stasndarpoos_BN.png

O καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσει την Ελλάδα μέσα στο 2022 δύο φορές στις 18 Μαρτίου και 16 Σεπτεμβρίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα ΒΒ με θετικές προοπτικές.

DBRS_bn.png


Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody's θα αξιλογήσει την Ελλάδα 18 Μαρτίου του 2022 και 16 Σεπτεμβρίου του 2022.
Η Moody's βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Ba3 με σταθερές προοπτικές.
Η κλίμακα Ba3 είναι 3 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

moodddsyhhss2022.png


Η ψευδαίσθηση του Ταμείου Ανάκαμψης των 31 δισ - Η Ελλάδα δεν άλλαξε με 270 δισεκ. 3 μνημονίων

Εδώ και καιρό καλλιεργείται μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει η εικόνα της ελληνικής οικονομίας με τα 31 δισεκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Τα 31 δισεκ. κατανέμονται ως εξής 18 δισεκ. επιχορηγήσεις και περίπου 13 δισεκ. δάνεια.
Πολλοί αναφέρουν ότι τα δάνεια που θα δοθούν με καθεστώς μόχλευσης θα διπλασιαστούν τα 13 δισεκ. θα μετατραπούν σε 30 δισεκ. περίπου οπότε σε συνδυασμό με τις επιχορηγήσεις και το ΕΣΠΑ θα μπορούσαν τα επόμενα χρόνια η οικονομία να υποστηριχθεί ενεργά με 80 – 90 δισεκ.
Η προσέγγιση αυτή ακούγεται ωραία στην θεωρία αλλά στην πράξη είναι διάτρητη.

1)Έχουμε αναλύσει πολύ διεξοδικά ότι η μισή Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη καθώς ακόμη 100 δισεκ. NPEs παραμένουν ως πρόβλημα ναι μεν εκτός τραπεζών αλλά ως πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί.

2)Οι τράπεζες αναγνωρίζουν ότι από τις 730.000 επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν το μέγιστο 50.000 με 60.000 εταιρίες.
Καθίσταται αντιληπτό ότι η μεγάλη πλειοψηφία μένει εκτός χρηματοδότησης.
Οι τράπεζες θα κινηθούν ΜΟΝΟ εκ του ασφαλούς μετά την περιπέτεια με τα NPEs δεν θα πάρουν ρίσκο.

3)Εάν δει κανείς την συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι στα δανειακά χρήματα μπορεί να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
Δεν θα επικαλεστούμε την ρευστότητα που πήραν οι τράπεζες από το ELA λόγω έκτακτων συνθηκών προφανώς και δεν μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν πουθενά άπαξ και οι εκροές καταθέσεων ήταν αδιάκοπές.
Όμως μπορούμε να δούμε πως οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα 47 δισεκ. που έχουν δανειστεί από τις εκδόσεις μακροπρόθεσμων τίτλων της ΕΚΤ.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανειστεί από τα TLTROS της ΕΚΤ – τα οποία κατά βάση λήγουν το 2023 και 2024 – περίπου 47 δισεκ.
Από αυτά τα 47 δισεκ. πόσα έχουν χρησιμοποιήσει καθώς αυτά δόθηκαν υποτίθεται για την χρηματοδότηση της οικονομίας.
Σχεδόν μηδέν.
Οι τράπεζες ρευστότητα που πρέπει να την επιστρέψουν δεν την δανείζουν για λόγους ασφαλείας.
Ανησυχούν μήπως συμβεί κάτι μοιραίο και εν μέρει δικαιολογημένα αφού τώρα δεινά πέρασε τα τελευταία 12 χρόνια ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος.
Το μήνυμα εδώ είναι ότι τα δανειακά λεφτά οι σοβαροί φορείς… δεν τα σπαταλούν, τα διακρατούν άρα ανάπτυξη από το σκέλος αυτό δεν μπορεί να υπάρξει…

4)Και ενώ όλα αυτά αποτελούν απόδειξη ότι πρέπει να είμαστε πολύ εγκρατείς με τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης, - η ξεκάθαρη άποψη μας είναι ότι θα αποδειχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης φιάσκο για την Ελλάδα – παραθέτουμε ένα ακόμη επιχείρημα.
Η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έλαβε προσέξτε έλαβε 270 δισεκ. σε δάνεια από τα 3 μνημόνια.
Είδατε κάτι να αλλάζει στην Ελλάδα και την οικονομία με τα 270 δισεκ.
Τα 31 δισεκ. αναλογούν στο 11% των 270 δισεκ. και πιστεύει κανείς ότι δεν άλλαξαν τα 270 δισεκ. θα αλλάξει τα 31 δισεκ. που αντιστοιχούν στο 11% αυτών των κεφαλαίων;
Είναι ψευδαίσθηση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898