Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Ισχυρές συστάσεις ESM προς Ελλάδα: Μειώστε το υπέρογκο χρέος - Τέλος στο πάρτι, έρχεται πτώση στα κέρδη των τραπεζών

Ισχυρές συστάσεις ESM προς Ελλάδα: Μειώστε το υπέρογκο χρέος - Τέλος στο πάρτι, έρχεται πτώση στα κέρδη των τραπεζών
H  Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στη δημοσιονομική σύνεση και τις μεταρρυθμίσεις, λέει ο ESM
Εύσημα αλλά και ισχυρές συστάσεις απευθύνει σε ένα κατά τ’ άλλα τεχνοκρατικό κείμενο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) προς την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας μεν πως έχει συντελεστεί πρόοδος, βλέποντας δε διαρθρωτικές δημοσιονομικές δυσκολίες, κληρονομημένες από το πρόσφατο παρελθόν, που αφορούν κυρίως τη βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, σημειώνει πως ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, χαμηλότερη κερδοφορία.
Συνεπώς, για να μετριάσει αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στη δημοσιονομική σύνεση και τις μεταρρυθμίσεις, με επίκεντρο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ESM, «η Ελλάδα κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2023, με την ανεργία να μειώνεται και το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης να αυξάνεται.
Το δημόσιο χρέος μειώθηκε και η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα – πλην Moody’s.
Ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά και τα εξωτερικά ελλείμματα βελτιώθηκαν επίσης αλλά παρέμειναν υψηλά.
Η δέσμευση στις μεταρρυθμίσεις και οι συνετές πολιτικές είναι τόσο κρίσιμες όσο ποτέ για τη διατήρηση αυτής της θετικής κατεύθυνσης».
Όπως αναφέρει ο οργανισμός, «η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2,0% το 2023, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.
Η χώρα επωφελήθηκε από την ανθεκτική αγορά εργασίας, τον τουρισμό, με τις αφίξεις να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, και την επενδυτική δραστηριότητα, που έχει καύσιμο τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Την ίδια στιγμή, ο ετησιοποιημένος πληθωρισμός συρρικνώθηκε στο 4,2% λόγω της πτώσης στις τιμές της ενέργειας».
Σύμφωνα με τον ΕSM, σοβαρό ζήτημα ανησυχίας αποτελεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που παρά τη μείωση του 2023 διαμορφώθηκε στο 6,3% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας σημαντικά το πανδημικό επίπεδο.
Η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο όταν ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, αφήνοντας πίσω τη θλιβερή κληρονομιά που άφησε η κρίση του δημόσιου χρέους.
Το πρωτογενές ισοζύγιο βελτιώθηκε στο 1,9% του ΑΕΠ το 2023, αυξημένο κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν, υποστηριζόμενα από τις προσπάθειες διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, δημιουργώντας δημοσιονομικά περιθώρια για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και την παροχή άμεσης ανακούφισης από καταστροφές όταν πλημμύρες και πυρκαγιές έπληξαν την Ελλάδα το καλοκαίρι.
Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες - διψήφια πτώση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις θετικές εξελίξεις, περιορίζοντας τα spreads των ομολόγων σε επίπεδα που πλησιάζουν εκείνα άλλων οικονομικών της ζώνης του ευρώ με υψηλότερη αξιολόγηση.
Μέχρι στιγμής, λέει ο οργανισμός, το προφίλ του ελληνικού χρέους (το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στον δημόσιο τομέα, εξυπηρετείται με σταθερά επιτόκια, ενώ οι λήξεις των ομολόγων κείνται μακρά) βοήθησε στην προστασία της Ελλάδας από τον αντίκτυπο του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης από την αγορά.
Το απόθεμα μετρητών της χώρας παρέμεινε μεγάλο.
Παράλληλα, οι αγορές εργασίας βελτιώθηκαν, παρά την αποδυνάμωση της ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ.
Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, αν και εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.
Ορισμένοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού και της γεωργίας, ανέφεραν δυσκολίες στην κάλυψη των κενών θέσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ειδικά από τις γυναίκες και τους νέους.

Τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες βελτίωσαν την κερδοφορία και τη ρευστότητά τους, με τον συνολικό δείκτη NPEs να μειώνεται στο 5,7% έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε ενοποιημένη βάση.
Οι δείκτες φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών παρέμειναν επαρκείς και η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών το καλοκαίρι έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια διευρύνθηκαν - τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ.
Ωστόσο, αρκετοί δείκτες υποδηλώνουν επίμονα τρωτά σημεία.
Ο μεγάλος όγκος των NPEs που έχουν συσσωρευτεί από τους ισολογισμούς των τραπεζών παραμένει ανεξέλεγκτoς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή ενός πλαισίου αφερεγγυότητας.
Η πίστωση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 2,1% τον Σεπτέμβριο του 2023, υψηλότερα από 0,2% στη ζώνη του ευρώ αλλά μειώθηκε από 6,1% τον Σεπτέμβριο του 2022, κυρίως λόγω των πιστώσεων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, καθώς ο καθαρός δανεισμός προς ιδιώτες μειώθηκε κατά 2,3%.
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιτάχυνε τη στρατηγική αποεπένδυσής του, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο ακόμη μιας μακροχρόνιας μεταρρυθμιστικής δέσμευσης των ελληνικών αρχών.
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ξεκίνησε να διαθέτει τις μετοχές του σε ελληνικές τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εκχωρώντας πλήρως τις συμμετοχές του σε δύο συστημικές τράπεζες και μερικώς εκχωρώντας μια τρίτη.
Οι ελληνικές τράπεζες βελτίωσαν την κερδοφορία και τη ρευστότητά τους, με τον συνολικό δείκτη NPEs να μειώνεται στο 5,7% έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε ενοποιημένη βάση.
Οι δείκτες φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών παρέμειναν επαρκείς και η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών το καλοκαίρι έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια διευρύνθηκαν - τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ.
Ωστόσο, αρκετοί δείκτες υποδηλώνουν επίμονα τρωτά σημεία.
Ο μεγάλος όγκος των NPEs που έχουν συσσωρευτεί από τους ισολογισμούς των τραπεζών παραμένει ανεξέλεγκτoς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή ενός πλαισίου αφερεγγυότητας.
Η πίστωση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 2,1% τον Σεπτέμβριο του 2023, υψηλότερα από 0,2% στη ζώνη του ευρώ αλλά μειώθηκε από 6,1% τον Σεπτέμβριο του 2022, κυρίως λόγω των πιστώσεων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, καθώς ο καθαρός δανεισμός προς ιδιώτες μειώθηκε κατά 2,3%.
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιτάχυνε τη στρατηγική αποεπένδυσής του, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο ακόμη μιας μακροχρόνιας μεταρρυθμιστικής δέσμευσης των ελληνικών αρχών.
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ξεκίνησε να διαθέτει τις μετοχές του σε ελληνικές τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εκχωρώντας πλήρως τις συμμετοχές του σε δύο συστημικές τράπεζες και μερικώς εκχωρώντας μια τρίτη.

Ισχυρές συστάσεις

Παρά τη γενικότερη πιο καλή εικόνα ο ESM παραμένει επιφυλακτικός και απευθύνει ισχυρές συστάσεις.
«Οι μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας για το 2024 προβλέπουν ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, στο 2,3%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται αλλά να παραμείνει υψηλός στο 2,7%.
Η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα να αποπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που οφείλονται στον ESM/EFSF τους επόμενους 12 μήνες και το απόθεμα μετρητών της προβλέπεται να παραμείνει μεγάλο.
Η ανάλυσή μας υποδεικνύει χαμηλό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο δυσφορίας της αγοράς.
Ωστόσο, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ικανότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους της.
Αυτό προκύπτει από τα μεγάλα δημόσια και εξωτερικά χρέη, τα μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα, την αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητας και τις ευπάθειες του τραπεζικού τομέα.
Οι τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και χαμηλότερη κερδοφορία.
Για να μετριάσει αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στη δημοσιονομική σύνεση και τις μεταρρυθμίσεις, με επίκεντρο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» καταλήγει ο οργανισμός.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης