Ασφαλιστικά Νέα

ΕΦΚΑ: Κόλαφος από Σύνηγορο του Πολίτη για ανυπαρξία βεβαιώσεων αποδοχών στα αναδρομικά

ΕΦΚΑ: Κόλαφος από Σύνηγορο του Πολίτη για ανυπαρξία βεβαιώσεων αποδοχών στα αναδρομικά

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής και επανϋπολογισμού των συντάξεων

Σχετικά Άρθρα

Σωρεία καταγγελιών και παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκάλεσε στον e-ΕΦΚΑ το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών από τη μη χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών από τις οποίες να προκύπτει η αναλυτική εκκαθάριση για το ενδεκάμηνο του 2016 με βάση την εναρμόνιση στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη με βάση πόρισμα που απέστειλε στον ασφαλιστικό φορέα, επισημαίνει την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων οι οποίες θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο επανυπολογισμού τους και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Απόφαση επανϋπολογισμού

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονται, επειδή ο ΕΦΚΑ αρνείται να τους χορηγήσει απόφαση επανυπολογισμού της σύνταξής τους που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016.
Ήδη από το 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή, με πορισματική επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, πρότεινε να γίνει άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης.
Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας.

Σημειώματα άνευ αξίας

Το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ προχώρησαν, από το φθινόπωρο του 2019, στη σταδιακή ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων, τα οποία περιείχαν το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, χωρίς όμως να αποτυπώνονται ούτε τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπ’ όψιν, ούτε η μεθοδολογία αυτού.
Περαιτέρω, από το περιεχόμενο των ανωτέρω ενημερωτικών σημειωμάτων δεν προκύπτει ότι επέχουν θέση ατομικής διοικητικής πράξης επανυπολογισμού της σύνταξης.
Αντίθετα, η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 52/16.12.2020 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι επειδή τα στοιχεία που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή και τον επανυπολογισμό των συντάξεων αποτυπώνονται από την 1/1/2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπηρεσιών απονομής συντάξεων για έκδοση σχετικής απόφασης, παρά μόνο αποτύπωση των αλλαγών που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό στο πληροφοριακό σύστημα και στα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεων.

Προσφυγή

Ο Συνήγορος του Πολίτη με Πόρισμά του, προς τον υπουργό Εργασίας επισημαίνει ότι μόνο η έκδοση διοικητικών πράξεων επανυπολογισμού συντάξεων για κάθε ένα συνταξιούχο, οι οποίες και θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης και θα δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αυτών, μπορεί να διασφαλίσει µε αποτελεσματικό τρόπο τόσο την ορθή τήρηση των βασικών αρχών που πρέπει να τηρεί η Δημόσια Διοίκηση κατά την δράση της, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει το σύνολο των πολιτών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης