Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Παράταση στις ασφαλιστικές εισφορές - «Γέφυρα» εξομάλυνσης Υπουργού - εργαζομένων από τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ

Παράταση στις ασφαλιστικές εισφορές - «Γέφυρα» εξομάλυνσης Υπουργού - εργαζομένων από τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ
Παρατείνεται για έναν μήνα, μέχρι τέλος Ιουνίου, η πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις και εργοδότες
Σχετικά Άρθρα

Παράταση ενός μήνα, μέχρι τέλος Ιουνίου στην πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις και εργοδότες απαιτητές έως 31/05/2021, με ισόχρονη παράταση των προθεσμιών όλων των επόμενων δόσεων της κάθε ρύθμισης, δίνει ο e-ΕΦΚΑ, ενώ την ίδια στιγμή σε επιστολή ο νέος διοικητής του Οργανισμού, ρίχνει «γέφυρες» προς το προσωπικό ρίχνει γέφυρες για εξομάλυνση του κλίματος με την πολιτική ηγεσία.
Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν αντιδράσει έντονα στην ανάληψη και το «τρέξιμο» συντάξεων από δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Στην επιστολή του προς τους εργαζόμενους ο κ. Παναγιώτης Δουφεξής, αφού αναφέρεται στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας τους καλεί να επιδείξουν «στον ύψιστο βαθμό τον επαγγελματισμό που σας διακρίνει και να ανταποκρίνεστε στα e-mails και στις τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών», καθώς και τους διευθυντές να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το συντομότερο η ομαλή επικοινωνία του πολίτη με τον e-EΦΚΑ.
Επισημαίνει μάλιστα ότι το γραφείο του «θα είναι πάντα ανοικτό για την παρουσίαση των δυσχερειών» αλλά και των προτάσεών για επίλυσή τους.

Πάνε πίσω οι δόσεις

Σε ότι αφορά τις μετακύληση των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας στις 05/11/2020, (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. πίνακα.
Επισημαίνεται ότι ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. έχει εκ νέου επικαιροποιηθεί σε σχέση με τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες των προγενέστερων Κ.Υ.Α..
Για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., η δόση Μαΐου 2021 θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2021 και αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Κατά συνέπεια η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα μήνα.
Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.
Σε ό,τι αφορά στη συστημική υλοποίηση των ανωτέρω, αυτή θα πραγματοποιηθεί κεντρικά.
Σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας εργαζομένων που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής (μέρους ή συνόλου αυτών) ή/ και σε περίπτωση που δε διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, παύει αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου, καθώς και οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης