Ασφαλιστικά Νέα

Επιφυλάξεις και τροποποιήσεις για διευθέτηση - Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το εργασιακό

Επιφυλάξεις και τροποποιήσεις για διευθέτηση - Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το εργασιακό

Τα unfair κατά Χατζηδάκη της αντιπολίτευσης στη Βουλή

Σχετικά Άρθρα
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το εργασιακό νομοσχέδιο μέχρι την Τετάρτη 16/6 που ψηφίζεται από την Ολομέλεια με τα συνδικάτα να προγραμματίζουν συλλαλητήριο, αλλά και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις με αιχμή την εβδομαδιαία διευθέτηση της απασχόλησης, την αύξηση των υπερωριών, αλλά και την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή και να ζητά τροποποιήσεις.

Στην Βουλή που έχει μεταφερθεί η αντιπαράθεση ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης βγήκε επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση, η οποία όπως είπε, συμφωνεί με τα 85 από τα 129 άρθρα του νομοσχεδίου ενώ αν περιληφθούν και οι διατάξεις για το ΣΕΠΕ, φθάνουμε στα 109 άρθρα.

Επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η αντιπολίτευση, οι οποίες απερρίφθησαν, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

  • Για τη ρύθμιση που απαγορεύει την επαναπροκήρυξη από δευτεροβάθμιο Σωματείο απεργίας που έχει κριθεί παράνομη: Το άρθρο 25 που μιλά για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και για την αρχή της αναλογικότητας.
  • Για την ψυχολογική βία σε περίοδο απεργίας: Το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία της απεργίας μέσα στα πλαίσια του νόμου. Και επίσης υπάρχει το άρθρο 22 το οποίο λέει ότι η εργασία είναι δικαίωμα που προστατεύεται από το κράτος. Ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ακόμη ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα φαινόμενα βίας τόσο από συνδικαλιστές, όσο και από εργοδότες.
  • Για την Επιθεώρηση Εργασίας: Ενοχλεί ότι κάνουμε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή όπως είναι η ΑΑΔΕ που θα κάνει τους ελέγχους, αντί να τους κάνει το υπουργείο και ο υπουργός.
  • Για το Μητρώο συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων: «Το ηλεκτρονικό μητρώο αντικαθιστά το βιβλίο του Πρωτοδικείου που υπάρχει σήμερα και καταγράφει τις οργανώσεις.
  • Για την προστασία από απόλυση: Οι συνέπειες δεν ορίζονται στο Σύνταγμα αλλά στο άρθρο 180 του Αστικού Κώδικα. Υπάρχουν 6 περιπτώσεις που προστίθενται στον υπάρχοντα κατάλογο σε σχέση με την ακυρότητα της απόλυσης, μεταξύ αυτών ο νέος πατέρας και προβλέπεται επίσης για πρώτη φορά προστασία του εργαζομένου για ενάσκηση δικαιώματος.
  • Για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας: Οι ατομικές συμβάσεις ισχύουν και στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών στην Ισπανία και την Πορτογαλία όπου κυβερνούν οι σοσιαλιστές με την αριστερά. Επίσης, η ατομική σύμβαση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας εισήχθη πρώτη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Οδηγία 1158 που υπεγράφη επί ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε να υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση! Οι υπερωρίες που ισχύουν εδώ και δεκαετίες δεν γίνονται με ατομική σύμβαση; Εκεί ο εργοδότης δεν είναι ισχυρότερος; Πόση πια πολιτική υποκρισία και ψέμα; Τόσα fake news όσα σε αυτό το νομοσχέδιο δεν έχω ξαναδεί».
  • Για την προστασία των συνδικαλιστών από απόλυση: Ο συνδικαλιστής μέχρι σήμερα έχει ισχυρότερο πλέγμα προστασίας από την έγκυο. Ο συνδικαλιστής προστατεύεται ακόμη και αν έχει εμπλακεί σε βιαιοπραγία εναντίον συναδέλφου του ή ακόμη και αν έχει εμπλακεί σε σεξουαλική παρενόχληση.

Ενστάσεις από την ΟΚΕ που προτείνει 11 βελτιώσεις

Σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη λειτουργία των υπερωριακών αυξήσεων και κυρίως στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων, εκφράζει η ΟΚΕ.

Υπερωριακή Εργασία

Η προσαύξηση για κάθε ώρα παράνομης υπερωριακής απασχόλησης αυξάνεται από 80% που ισχύει, σε 120%.
Ωστόσο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Εργασίας να εκδώσει κανονιστική απόφαση χορηγώντας άδεια υπερωριακής απασχόλησης όλων των επιχειρήσεων και εργασιών, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως, δηλαδή άνω των 150 ωρών, σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή για την υπερωριακή αυτή απασχόληση ορίζεται ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.
Ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης, η ως άνω κανονιστική απόφαση μπορεί να εκδοθεί εκ των υστέρων, μετατρέποντας την ήδη παρασχεθείσα παρανόμως υπερωριακή απασχόληση σε νόμιμη.

Διευθέτηση ωραρίου Εργασίας

Η εν λόγω πρόβλεψη χρήζει βελτίωσης, αφού η απαγόρευση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για το λόγο ότι ο εργαζόμενος δεν έκανε αίτηση για διευθέτηση του χρόνου εργασίας του και η ένεκα αυτής άσκηση αγωγής από τον εργαζόμενο για την ακύρωση της καταγγελίας, υπό τις γνωστές συνθήκες βραδείας απονομής της Δικαιοσύνης, δεν είναι επαρκής για την άσκηση του δικαιώματος με απολύτως ίσους όρους προς τον εργοδότη, δεδομένης της εκ φύσεως ασθενέστερης διαπραγματευτικής θέση του.
Επιπλέον, η προϋπόθεση που θέτει η διάταξη περί μη ύπαρξης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης και εργοδότη, επίσης δεν μπορεί να παράξει αποτελεσματική δικλείδα ασφαλείας, δεδομένου ότι στην Ελλάδα πολυπληθέστερες είναι οι μικρές επιχειρήσεις χωρίς σωματεία, λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού τους.
Άλλωστε, οι κατηγορίες εργαζομένων που για οικογενειακούς λόγους (λ.χ. γονείς και φροντιστές) που θα στρεφόταν ούτως ή άλλως στην ευέλικτη αυτή ρύθμιση της ατομικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας τους έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 31 καθώς βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας ΕΕ 2019/1158.
Ως εκ τούτου για την πληρότητα της ρύθμισης και την ενδεδειγμένη λειτουργία και αξιοποίησή της, χωρίς περιθώρια παρερμηνειών, προτείνεται από την Ο.Κ.Ε. αφού χαρτογραφηθούν οι ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων/ εργοδοτών, μέσω του κοινωνικού διαλόγου, να τεθούν περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις (λ.χ. ποσοτικά σε επίπεδο επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης σε ή χρονικά όσον αφορά στη διάρκεια), με τη θέσπιση εξαιρέσεων, όπου απαιτείται λόγω των συνθηκών (όπως λ.χ. για περιπτώσεις των ΜμΕ που υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα εφαρμογής, λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού ή αυξημένες ανάγκες ορισμένων επιχειρήσεων σε περιόδους αυξημένης απασχόλησης, όπως τουριστική, εορταστική περίοδος, κ.α.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι συνδυαστικά οι παραπάνω ρυθμίσεις των άρθρων 58, 59, 63 δύναται να αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όταν μάλιστα η χώρα μας διατηρεί ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας (16% περίπου) απέχοντας σημαντικά από το να επιτύχει το στόχο μείωσης της ανεργίας κάτω από το 10%.

Μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή

Η αιφνίδια αλλαγή προφίλ, σύστασης και οργανωτικής δομής στο Σ.ΕΠ.Ε δύναται να επιφέρει αίσθημα ανασφάλειας, και ενδεχομένως αμφισβήτηση.
Μια λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε., με την υπάρχουσα μορφή, μέσω εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των υπηρεσιών του, τη στελέχωσή τους με επαρκές εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, τον εξοπλισμό τους με τα αναγκαία τεχνολογικά και υλικά μέσα και τον σχεδιασμό προγραμματικών δράσεων που θα συντονίζονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα ανταποκρίνονται στην κοινωνικοοικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα.

Συνδικάτα

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με την ΑΔΕΔΥ να προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για το Δημόσιο την ερχόμενη Τετάρτη και τη ΓΣΕΕ να προχωρά σε στήριξη της απόφασης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για στάση εργασίας 13.00 με 17.00 για την Τετάρτη 16 Ιουνίου και Συλλαλητήριο στις 4 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καθώς και τις πρωτοβουλίες των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης