Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Χατζηδάκης (υπ. Εργασίας): Διεθνής διαγωνισμός για κωδικοποίηση και αναδιατύπωση ασφαλιστικών ρυθμίσεων

Χατζηδάκης (υπ. Εργασίας): Διεθνής διαγωνισμός για κωδικοποίηση και αναδιατύπωση ασφαλιστικών ρυθμίσεων

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 31/07/2021, ενώ στη συνέχεια θα εκκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία – Ποιες αλλαγές έρχονται

Σχετικά Άρθρα

Σάρκα και οστά παίρνει ένα αίτημα δεκάδων ετών που αφορά στην κωδικοποίηση των διάσπαρτων ασφαλιστικών ρυθμίσεων που ουσιαστικά αποτελούν τη Βαβέλ και το τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, ταυτόχρονα με τη αναδιατύπωση ρυθμίσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ύψους 526.442 ευρώ (αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) (http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2) για τη Διοικητική Κωδικοποίηση του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 31/07/2021, ενώ στη συνέχεια θα εκκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Πολυνομία

Οι ασφαλιστικές διατάξεις, ήταν ανέκαθεν από τα πιο δαιδαλώδη και πολύπλοκα κομμάτια της νομοθεσίας μας.
Η διοικητική κωδικοποίηση αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την απλοποίησή τους, την αποκάθαρση από ρητώς ή σιωπηρώς κατηργημένες διατάξεις και τη συγκέντρωση όλης της ύλης σε ένα ενιαίο κείμενο.
Οι αλλαγές αυτές θα διευκολύνουν τόσο τις δημόσιες υπηρεσίες στη διαχείριση των ασφαλιστικών θεμάτων, περιλαμβανομένης της έκδοσης συντάξεων, όσο και τους ασφαλισμένους.

Οι αλλαγές που θα επιφέρει το έργο

Στόχοι του τότε έργου θα αποτελέσουν:
Η ενοποίηση των διάσπαρτων ρυθμιστικών κανόνων, η καταπολέμηση της πολυνομίας και η εδραίωση της ασφάλειας δικαίου
Η ομαδοποίηση των διατάξεων των επιμέρους τομέων κάθε επιλεγμένου ενοποιημένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο συντονισμός και εξορθολογισμός της πρακτικής των εμπλεκόμενων ταμείων ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Η αναδιατύπωση των ρυθμιστικών κειμένων των επιμέρους τομέων κάθε επιλεγμένου ενοποιημένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την άρση των ασαφειών και των διαχρονικά αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων
Η ενσωμάτωση υποδείξεων της νομολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις αποφάσεις των ακυρωτικών δικαστηρίων
• Η ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ανάπλαση βασικών ρυθμίσεων με τροποποίηση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων
• Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εμπλεκομένων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – εργαλείων (βάσεις δεδομένων – ιστοσελίδες) ή επικαιροποιημένων κωδικοποιημένων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βάση δεδομένων) προσβάσιμης μέσω του διαδικτύου
• Η διασφάλιση της συνεχούς τεχνογνωσίας των υπαλλήλων του Φορέα σε ό,τι αφορά τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού και του τρόπου εφαρμογής τους στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, η οποία σταδιακά χάνεται λόγω αποχώρησης των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων

Ο διαγωνισμός

Το Υπουργείο, μέσω της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης και της αρμόδιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες, ήτοι την εκπόνηση τεχνικού δελτίου, τη σύνταξη της διακήρυξης, τις διαδικασίες ανάθεσης και επιλογής Αναδόχου, την παρακολούθηση της σύμβασης καθώς και την παραλαβή του παραδοτέου και την παράδοσή του στη Γ.Γ.Ν.Κ.Θ. Το Προσχέδιο Κώδικα θα τύχει τελικής επεξεργασίας από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Να σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας περιλαμβάνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο της Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εγκρίθηκε από Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2020.
Τον Απρίλιο του 2021 υπεγράφη σχετική «Προγραμματική Συμφωνία», μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Γ.Γ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων κ. Στ. Κουτνατζή.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης