Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Το Structured Alpha Fund δυναμώνει την Allianz

tags :
Το Structured Alpha Fund δυναμώνει την Allianz
Με υποχώρηση κερδών ανά μετοχή 80% αλλά με αύξηση εσόδων από ασφάλιστρα 6,2%  έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2022 για τον Ομιλο Allianz
Σχετικά Άρθρα

Με πτώση λειτουργικής κερδοφορίας 2,9% λόγω του τετραπλασιασμού των απαιτήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, υποχώρηση κερδών ανά μετοχή 80% αλλά με αύξηση εσόδων από ασφάλιστρα 6,2%  έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2022 για τον Ομιλο Allianz.
Στο 3,5% οι ετησιοποιημένες αποδόσεις ίδιων κεφαλαίων με πτώση του δείκτη Φερεγγυότητας στο 199% από 209%.

Μoody’s και δείκτης Φερεγγυότητας

Σύμφωνα με την Moodys τα καλά νέα στα αποτελέσματα της Allianz για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι ότι φαίνεται να παρέχει υψηλό βαθμό βεβαιότητας σχετικά με τον τελικό οικονομικό αντίκτυπο της έκδοσης του Structured Alpha Fund, έχοντας κλείσει πρόβλεψη 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (προ φόρων) κάλυψη αναμενόμενων εξόδων.
Αυτό θα επιτρέψει αναφέρει η Moodys σε ανακοίνωση της  στην Allianz να επικεντρωθεί στις υποκείμενες λειτουργικές της επιδόσεις στο μέλλον, οι οποίες συνέχισαν να είναι ισχυρές σε όλους τους τομείς, παρά τις αντίξοες απώλειες από επενδύσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία και τις υψηλότερες απώλειες από φυσικές καταστροφές.
Η αύξηση των επιτοκίων ενισχύει τα μελλοντικά κέρδη, αλλά ο αναμενόμενος θετικός αντίκτυπος στον δείκτη Solvency II του Ομίλου - ο οποίος ήταν χαμηλότερος του αναμενόμενου - υπεραντισταθμίστηκε από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου επιπέδου αστάθειας της αγοράς.

Τα αίτια των αυξημένων εσόδων

Στα 44 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Allianz το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυξημένα 6,2%. Ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων ευνοήθηκε από τα αυξημένα τιμολόγια και τον όγκο ασφαλιστικής παραγωγής ενώ τα έσοδα των υπό διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων αυξήθηκαν. Στο αποτέλεσμα του κλάδου ζωής και υγείας σημαντική ήταν η συνεισφορά των πωλήσεων στην Γερμανία και τις ΗΠΑ.  Υπό προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες, η εσωτερική ανάπτυξη έφτασε στο 3,8%

Χτυπήθηκε από τις καταστροφές το underwriting

Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν στα 3,2 δισεκατομμύρια από 3,3 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2021σημειώνοντας ποσοστιαία πτώση 2,9% λόγω του ότι οι αξιώσεις έναντι φυσικών καταστροφών τετραπλασιάστηκαν, οδηγώντας σε πτώση το αποτέλεσμα στο underwriting στην περιουσία και ατυχήματα. Η πτώση εν μέρει αντισταθμίστηκε από τον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων κυρίως λόγω των εσόδων που εισέρρευσαν από τα υπό διαχείριση κεφάλαια τρίτων.  H λειτουργική κερδοφορία του κλάδου ζωής και υγείας παρέμενε σε σταθερά επίπεδα. Τα καθαρά προς διανομή έσοδα στους μετόχους υποχώρησαν 78,1% στα 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις ίδιων κεφαλαίων στο 3,5% για το πρώτο τρίμηνο (για το 2021 συνολικά στο 10,6%). Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,38 ευρώ (6,23) γράφοντας πτώση 77,9%.
Ο δείκτης Solvency II στο 199% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2022 από 209% στο τέλος του τετάρτου τριμήνου 2021.  Υπό το μεταβατικών μέτρων, ο δείκτης υπολογίστηκε στο 226% το πρώτο τρίμηνο από 239% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων – πτώση λειτουργικής κερδοφορίας 9%

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 9,1% στα 21,5 δισεκατομμύρια (19,7) ευρώ. Υπό προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες η εσωτερική ανάπτυξη έφτασε στο 6,6% . Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,5 σημειώνοντας πτώση 9% από έτος σε έτος λόγω μειωμένων αποτελεσμάτων στο underwriting εξαιτίας των απαιτήσεων προερχομένων από τις φυσικές καταστροφές. Ο δείκτης δαπανών αυξήθηκε ελάχιστα στο 27,1% από 27% .

Υποχώρηση του δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα

Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκε 1,7% στο 94,7% από 93% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην λιανική σημείωσε αύξηση λόγω του αντίκτυπου από τις φυσικές καταστροφές. Αντιστοίχως ο δείκτης ομαλοποιήθηκε στον κλάδο αυτοκινήτου ενώ βελτιώθηκε σημαντικά στις εμπορικές ασφαλίσεις.

Κλάδος ζωής και υγείας – αύξηση του περιθωρίου των νέων επιχειρήσεων

Το περιθώριο των νέων επιχειρήσεων εκτινάχθηκε 3,5% από 2,9% λόγω του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων. Η αξία των νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε 20% στα 671 από 559 εκατομμύρια.

Κλάδος διαχείρισης κεφαλαίων – εκροές 9 δισεκατομμυρίων

Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν 12,5% στα 2,1 δισεκατομμύρια λόγω του θετικού αποτελέσματος των κεφαλαίων υπό την διαχείριση τρίτων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 11,2% στα 831 εκατομμύρια από 747. Υπό προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκα 5,5%. Ο δείκτης κόστους – εσόδων στο 59,8% από 59,3%.
Τα κεφάλαια υπό διαχείριση τρίτων στο 1,878 τρισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στις 31 Μαρτίου 2022 σημειώνοντας πτώση 89 δισεκατομμύρια συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2021. Ο αντίκτυπος των αγορών στοίχησε 110 δισεκατομμύρια με τις εκροές να φτάνουν τα 9 δισεκατομμύρια, αποτέλεσμα που εν μέρει αντισταθμίστηκε από την έκβαση των θετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 2,478 τρισεκατομμύρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022.

Ελ. Ερμ.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->