Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

ΝΝ Hellas: Αύξηση 30% στη νέα παραγωγή, πλησιάζει το 1 δισ. σε πωλήσεις

ΝΝ Hellas: Αύξηση 30% στη νέα παραγωγή, πλησιάζει το 1 δισ. σε πωλήσεις
Οι Τεχνικές Προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 321 εκατομμύρια ευρώ
Αύξηση 30% στην νέα παραγωγή κατέγραψε η ΝΝ Hellas το πρώτο τρίμηνο του 2024, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2023, ενώ το 2023 προέβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, επιστρέφοντας στον όμιλο με μορφή μερίσματος 46,4 δισεκατομμύρια ευρώ.  
Το θετικό αποτέλεσμα στην νέα παραγωγή και η σταθερότητα στην ζήτηση των προϊόντων Προστασίας (Protection), σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το ΒΝ με την ΝΝ οδηγεί την ΝΝ Hellas στο να πλησιάζει να πιάσει το στόχο συνολικά του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις πωλήσεις.

2023: Υψηλότερα περιθώρια κέρδους, έσοδα από επενδύσεις, μεγαλύτερες αμοιβές

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας ανήλθε σε 47,9 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,2 εκατομμυρίων ευρώ συγκριτικά με το λειτουργικό αποτέλεσμα των 31,7 εκατομμυρίων ευρώ της περσινής χρονιάς.
Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο περιθώριο κέρδους των ασφαλιστικών συμβολαίων, στα υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις και στις μεγαλύτερες αμοιβές από τα επενδυτικά
συμβόλαια της πρώην NN Hellas II.
Τα κέρδη προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ υπερδιπλασιάστηκαν το 2023, έχοντας ανέλθει στα 24,3 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ του 2022.
Οι Τεχνικές Προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 321 εκατομμύρια ευρώ που οφείλεται στη νέα παραγωγή του έτους 2023 τόσο λόγω της πώλησης νέων συμβολαίων εντός της χρονιάς όσο και λόγω ανανεώσεων συμβολαίων στα οποία εφαρμόζονται όρια συμβάσεων.
Επιπρόσθετα, η αύξηση των τιμών των μετοχών και η μείωση των επιτοκίων εντός του 2023 οδήγησαν επίσης σε αύξηση των Τεχνικών Προβλέψεων.
Σύμφωνα με την ΝΝ τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ενοποιημένης εταιρίας έμειναν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, σημειώνοντας μία οριακή μείωση της τάξεως των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα 884,4 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 881,9 εκατομμύρια ευρώ το 2023, κυρίως λόγω των προϊόντων Single Premium.
Οι μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις το 2023 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2022 κατά 102,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η αύξηση αυτή προέρχεται από περισσότερες εξαγορές στα ομαδικά συνταξιοδοτικά (DAF) καθώς και περισσότερες αποζημιώσεις σε προϊόντα ασφάλισης ζωής και ατυχήματος.
Η NN Hellas έχει καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες προερχόμενα από άλλες δραστηριότητες ποσού 9,8 εκατομμυρίων ευρώ (2022: -0,6 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο αμοιβές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αμοιβές μεσιτών και συμβούλων και έσοδα και έξοδα από προμήθειες συνδεδεμένες με αμοιβαία κεφάλαια.

Συμμετοχές και χρηματοδοτήσεις

Η ΝΝ Hellas κατέχει ποσοστό συμμέτοχής 10,37% της εταιρίας «ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Υ.» και αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση λόγω της ύπαρξης ουσιώδους επιρροής. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της «ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Υ.» είναι η διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, αλλά έχει και υποκαταστήματα στην Κύπρο και τη Ρουμανία.
Επίσης, η NN Hellas συμμετείχε στον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ισπανικό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού με την επωνυμία «Nationale Nederlanden Services A.I.E.» (η «ΝΝ Services A.I.E.»)», ο οποίος έχει συσταθεί από την Εταιρεία και την ισπανική εταιρία του Ομίλου NN (NN Group) «NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.».
Σκοπός της «ΝΝ Services A.I.E.» είναι η υλοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη, διευκόλυνση, ανάπτυξη και βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μελών της. Η
χρηματοδότησή της αποτελεί υποχρέωση των Μελών της.
Το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους στη χρηματοδότηση καθορίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατόπιν συμφωνίας (ομόφωνης απόφασης) των Μελών της. 
Μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, η υποχρέωση χρηματοδότησης είναι 37.5% για την «ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» και 62.5% για την «NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.».

Έλενα Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης