Τελευταία Νέα
Δελτία Τύπου

ΛΟΤΤΟ: 330 νικητές της δεύτερης κατηγορίας κέρδισαν ήδη 1.000 ευρώ κάθε μήνα για 1 χρόνο

tags :
ΛΟΤΤΟ: 330 νικητές της δεύτερης κατηγορίας κέρδισαν ήδη 1.000 ευρώ κάθε μήνα για 1 χρόνο
Αύριο 21/2 στις 22:00 η νέα κλήρωση για κέρδη έως και 10.000 ευρώ τον μήνα για μια 10ετία

Εισόδημαγιαένανολόκληροχρόνοέχουνεξασφαλίσειπερισσότεροιαπό 300 τυχεροίπαίκτεςτουανανεωμένουΛΟΤΤΟαπότις 5 ΟκτωβρίουμέχρισήμεραΣυγκεκριμένα, 330 νικητέςτηςδεύτερηςκατηγορίαςτουπαιχνιδιούπρόβλεψανσωστά 5 αριθμούςκαιλαμβάνουνήδη 1.000 ευρώκάθεμήναγια 1 χρόνο.

«Σε κάθε κλήρωση του ΛΟΤΤΟ οι παίκτες διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώκάθε μήναγια 10 χρόνιαΕκτόςαπότομεγάλοέπαθλοπουμοιράζειτοπαιχνίδισεόποιονπροβλέψεισωστάτους 6 αριθμούςτηςκληρωτίδας, σταθερέςμηνιαίεςκαταβολέςλαμβάνουνκαιοινικητέςτηςδεύτερηςκατηγορίαςοιοποίοιέχουνξεπεράσειτους 300», αναφέρειηκα  ΝικολέτταΑρμενιάκουιδιοκτήτριακαταστήματοςΟΠΑΠστηνΚέρκυρα.

ΚάθεΤετάρτηκαιΣάββατοστις 22:00 οικληρώσεις

ΌσοιεπιθυμούνναδιεκδικήσουνταέπαθλατουΛΟΤΤΟμπορούννακαταθέτουνταδελτίατουςστακαταστήματαΟΠΑΠσεόλητηνΕλλάδαήδιαδικτυακάμέσωτου https://www.google.com/url?q=http://opaponline.gr&source=gmail&ust=1708518097817000&usg=AOvVaw3-uvC4pnX9YHUtrybMcvSS">opaponline.gr, κάθεΤετάρτηκαιΣάββατοΗεπόμενηκλήρωσητουπαιχνιδιούθαπραγματοποιηθείαύριοστις 22:00, μετηνκατάθεσηδελτίωνναολοκληρώνεται στις 21:30.

«Οιπελάτεςτουκαταστήματοςμαςέδειξαν το ενδιαφέρον τους για το ΛΟΤΤΟ από την πρώτη ημέρα ανανέωσης του και από τότε βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις επιλογές τους. Αρκετοί μάλιστα δοκίμασαν γιαπρώτηφοράτηντύχητους στο παιχνίδι, καθώς το μεγάλο έπαθλο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Τα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος έχοντας εξασφαλίσει 10.000 ευρώκάθε μήναγια 10 χρόνια, είναι αμέτρητα», τονίζει.

Κέρδηκαιστιςμικρότερεςκατηγορίες

ΕκτόςαπότιςδύοπρώτεςκατηγορίεςστιςοποίεςοινικητέςλαμβάνουνκέρδημεσταθερέςμηνιαίεςκαταβολέςοιπαίκτεςτουΛΟΤΤΟκερδίζουνποσά και στις μικρότερες κατηγορίες, τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ. «Οινικητέςστηντρίτηκατηγορία του παιχνιδιούμε 4 σωστέςπροβλέψειςαριθμώνκερδίζουν 30 ευρώενώμε 3 σωστούςαριθμούςκερδίζουν 2 ευρώΕπιπλέονγιαπρώτηφοράόσοιπροβλέπουνσωστά 2 αριθμούςκερδίζουν 1 ευρώ. ΟιπαίκτεςτουΛΟΤΤΟμπορούννασκανάρουνταδελτίατουςμέσααπότοOPAP Store App γιαναδουν αν έχουν κερδίσει καιταυτόχρονανασυμμετέχουνστοπρόγραμμαΟΠΑΠΕπιβραβεύσεις», υπογραμμίζειηκαΑρμενιάκου.
www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης