Τελευταία Νέα
Διεθνή

Μια «δύσκολη» Σύνοδος Κορυφής: Εκτός συμπερασμάτων εταιρικός φόρος, ενιαία εποπτεία

Μια «δύσκολη» Σύνοδος Κορυφής: Εκτός συμπερασμάτων εταιρικός φόρος, ενιαία εποπτεία
O επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel δήλωσε ότι ελήφθησαν «ουσιαστικές» αποφάσεις μετά από μια «βαθιά» συζήτηση
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα ήταν δύσκολη.
Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, καθώς οι εκκλήσεις για την εναρμόνιση των κανόνων εταιρικής φορολογίας και την κεντρική εποπτεία των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα αφαιρέθηκαν από τα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου.
Αφού ολοκληρώθηκε η ειδική σύνοδος του Συμβουλίου την Πέμπτη (18 Απριλίου), ο Michel δήλωσε ότι ελήφθησαν «ουσιαστικές» αποφάσεις μετά από μια «βαθιά» συζήτηση, υπογραμμίζοντας τρεις συγκεκριμένους τομείς στους οποίους επιτεύχθησαν συμφωνίες – η μεγαλύτερη εναρμόνιση των πλαισίων αφερεγγυότητας, η «στοχευμένη σύγκλιση» των επιχειρηματικών συνθηκών σε όλη την Ένωση και η «ενίσχυση» της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών σε επίπεδο ΕΕ.
Ωστόσο, οι προτάσεις για την εναρμόνιση του εταιρικού φορολογικού δικαίου, «μεταξύ άλλων για την προώθηση των επενδύσεων σε μετοχές», δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο – σε αντίθεση με την έκδοση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου που είχε δει το Euractiv.
Ένας διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε στο Euractiv ότι πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Εσθονίας και της Ιρλανδίας, πίεσαν σκληρά για να αφαιρεθεί η λέξη «φόρος» από το τελικό κείμενο του Συμβουλίου.
«Είμαστε κατά [της φορολογικής εναρμόνισης]», δήλωσε η Εσθονή πρωθυπουργός Kaya Kallas.
«Ως μικρή χώρα, φυσικά, δεν έχουμε πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα – και το να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα είναι το μόνο που έχουμε, οπότε σας παρακαλώ μην μας το στερήσετε», είπε.
Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Simon Harris ήταν ακόμη πιο ευθύς.
«Η εναρμόνιση του εταιρικού φορολογικού δικαίου πρέπει να φύγει από το τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο των συστάσεων προτεραιότητας των ηγετών της ΕΕ για τη θωράκιση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ένα άλλο προφανές σημείο εμπλοκής ήταν η πρόταση να προχωρήσει η κεντρική εποπτεία των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών φορέων, θέτοντάς τους υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) της ΕΕ.
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μετατοπίστηκαν στην πραγματικότητα από το «να επιτραπεί [στην ΕΑΚΑΑ] να εποπτεύει αποτελεσματικά τους πιο συστημικά σημαντικούς διασυνοριακούς παράγοντες της κεφαλαιαγοράς και της χρηματοπιστωτικής αγοράς» στο τελικό κείμενο στην εξής διατύπωση: «βελτίωση της σύγκλισης και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας των κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την ΕΕ».
Ενώ το αρχικό σχέδιο συμπερασμάτων πλησίαζε προς τις προτάσεις του Λέτα για τη μετακίνηση των περισσότερων διασυνοριακών οντοτήτων – καθώς και των πιο ώριμων αγορών – υπό την άμεση εποπτεία της ΕΑΚΑΑ, το τελικό κείμενο παραπέμπει την αξιολόγηση της επιλογής στην Κομισιόν.
«[Το Συμβούλιο] καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να επεξεργαστεί τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην [ΕΑΚΑΑ] να εποπτεύει αποτελεσματικά τους πιο συστημικούς διασυνοριακούς παράγοντες της κεφαλαιαγοράς και της χρηματοπιστωτικής αγοράς», αναφέρεται στα συμπεράσματα της Πέμπτης, «λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών».
Ο διπλωμάτης της ΕΕ που μίλησε στο Euractiv δήλωσε ότι «πολλές» χώρες – συμπεριλαμβανομένων «αλλά όχι μόνο» των μικρότερων κρατών μελών – εξέφρασαν σημαντικές επιφυλάξεις για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες συζητήσεις στις οποίες παρατηρήθηκε ευρεία αντίθεση για την παροχή περισσότερων εξουσιών στην ΕΑΚΑΑ.
Είναι ενδεικτικό ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ζητείται μόνο η «βελτίωση της σύγκλισης και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας των κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την ΕΕ».
Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Simon Harris σημείωσε ρητά τον σκεπτικισμό του σχετικά με ένα πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ.
«Πρέπει πραγματικά να αναλύσουμε με πολύ προσεκτικό και μελετημένο τρόπο τα ζητήματα που αφορούν τις εποπτικές λειτουργίες, και δεν έχω πειστεί ακόμη για την ανάγκη υπερβολικά έντονης έμφασης στη συγκέντρωση αυτών των λειτουργιών», δήλωσε ο Χάρις.
Ο διπλωμάτης της ΕΕ, από την άλλη, δήλωσε ότι το Λουξεμβούργο είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικό στην επιβολή τέτοιων μέτρων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης