Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Για παράνομες ενέργειες κατ' εξακολούθηση κατηγορεί ο Euroasia τη ΡΑΕ - Ολόκληρη η επιστολή

Για παράνομες ενέργειες κατ' εξακολούθηση κατηγορεί ο Euroasia τη ΡΑΕ - Ολόκληρη η επιστολή
Η κοινοπραξία αναφέρει στην απαντητική της επιστολή πως η ΡΑΕ αγνοεί την Επιτροπή όσο και τη ΡΑΕ Κύπρου
Με μια σκληρή επιστολή μέσω της οποίας η ΡΑΕ κατηγορείται για «κατ’  εξακολούθηση και επί μακρόν παράνομες ενέργειες», απαντάει ο Euroasia στο κάλεσμα της αρμόδιας ελληνικής Αρχής για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαλειτουργικότητας του έργου διασύνδεσης Αττική – Κρήτη – Κύπρος.
Η ΡΑΕ με επιστολή της στις 14 Ιανουαρίου 2019 καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν στην ίδια, στη Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου εκπρόσωπο για την Τεχνική Επιτροπή διαλειτουργικότητας.
Στην απαντητική επιστολή του, η οποία κοινοποιείται και στην ΕΕ, στον ACER, τον ΑΔΜΗΕ και τον Διαχειριστή Συστήματος Κύπρου, επισημαίνει ότι η ΡΑΕ με την επιστολή και την απόφασή (1190/2018) που αυτή στηρίζεται , «ασκεί αρμοδιότητες που δεν τις ανήκουν από τον Κανονισμό 347/2013 ούτε από το εθνικό δίκαιο».
Κατηγορεί επίσης της ΡΑΕ ότι επιχειρεί να ασκήσει αρμοδιότητες για το σύνολο του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος, αγνοώντας τόσο την Επιτροπή όσο και τον ομόλογό της ΡΑΕ Κύπρου και την καλεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Οδικό Χάρτη που έχει εγκρίνει η ΕΕ για το έργο και τον ευρωπαϊκό Κανονισμό ανακαλώντας τις αποφάσεις που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα και εκδίδοντας νέα απόφαση εναρμονισμένη με τους προβλεπόμενους στον Οδικό Χάρτη όρους.
«Με ανησυχία παρατηρούμε ότι οι κατ’ εξακολούθηση και επί μακρόν παράνομες ενέργειες της ΡΑΕ μέσω των αποφάσεων 816/2018, 838/2018 και 1190/2018 έχουν εκτρέψει τη διασύνδεση της Κρήτης - Αττικής από το καθεστώς του ΕΚΕ και έχουν προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Κρήτης την οποία εξασφάλιζε η υλοποίηση της διασύνδεσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 347/2013», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Euroasia.

Άρνηση για τον ορισμό εκπροσώπου

Eπικαλούμενος μάλιστα τα παραπάνω αρνείται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΡΑΕ ορισμού εκπροσώπου για την Επιτροπή Διαλειτουργικότητας.
Ενημερώνει δε ότι στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, ο Εuroasia έχει διορίσει ήδη και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (1 Νομβρίου 2018) ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής τον κ. Didier Wiot (διευθύνων σύμβουλο της ΕLIA GRID INTERANATIONAL) κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΡΑΕ.
Το ίδιο έπραξε και ο Διαχειριστής Συστήματος της Κύπρου.
Σύμφωνα με το Euroasia, η ΡΑΕ με την απόφασή της για την εκπροσώπηση στη Επιτροπή Διαλειτουργικότητας (1190/18) δεν τροποποιεί τις αποφάσεις (816/2018 και 838/2018) για την ανάθεση της διασύνδεσης Κρήτης -Αττικής στον ΑΔΜΗΕ και ορισμού της εταιρίας Αριάδνης Interconnection ως φορέα υλοποίησης του έργου, με τρόπο συμβατό με τον Οδικό Χάρτη και τον Κανονισμό, αλλά «αντίθετα δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής και επεμβαίνει στο συμβατικό πλαίσιο σχέσεων των μετόχων της εταιρίας ειδικού σκοπού με τρόπο που μεθοδεύει την υλοποίηση της διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής χωρίς τη σύμπραξη φορέα υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10 της Euroasia Interconnector Ltd και χωρίς τήρηση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα όλων των τμημάτων του ΕΚΕ Euroasia Interconnector».

Η επιστολή

Αναλυτικά, η επιστολή – απάντηση της κοινοπραξίας Euroasia Interconnector έχει ως ακολούθως:
Προς:    ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ), Δρ. Ν. Γ. Μπουλαξή, Πρόεδρο
Υπόψη:    
1.    Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-    Mr. Κ. D. Borchardt, Director, DG Energy
-    Mrs C. Sikow - Magny, Head of Unit Internal Market I: Networks & Regional Initiatives

2.    ACER
-    Mr. A. Pototschnig, Director
-    Mr. J. Kostevc, Team Leader Infrastructure

3.    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Δρ. Α. Πουλλικκά, Πρόεδρο

4.    ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,  κ.  Μ.  Μανουσάκη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο

5.    Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου, κ. Χ. Τρίαρο, Διευθυντή

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2019

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Η από 14.01.2019 με κωδικό Ο-75352 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαλειτουργικότητας του Έργου Διασύνδεσης Αττική-Κρήτη-Κύπρος από τους αρμόδιους Φορείς.
Αναφερόμαστε στην από 14.01.2019 με κωδικό Ο-75352 επιστολή της ΡΑΕ (η «Επιστολή») με την οποία η ΡΑΕ καλεί την ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection Α.Ε.Ε.Σ., τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., την EuroAsia Interconnector Ltd και τον Διαχειριστή Συστή-ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου  να γνωστοποιήσουν στη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, εκπρόσωπο τους στην Τεχνική Επι-τροπή Διαλειτουργικότητας που προβλέπει η υπ’ αριθ. πρωτ. 1190/2018 απόφασή της ΡΑΕ (η «Απόφαση 1190/2018»).
Σε απάντηση της Επιστολής, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Καταρχήν, ως φορέας υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10 EuroAsia Interconnector, έχου-με αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και στην ολότητά του τον από 16.10.2018 Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ο «Οδικός Χάρτης»). Η ΡΑΕΚ, ο Διαχειρι-στής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου έχουν επίσης αποδε-χθεί ανεπιφύλακτα και στην ολότητά του τον Οδικό Χάρτη. Αντίθετα, η ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχουν α-ποδεχτεί τον Οδικό Χάρτη μέχρι σήμερα. Η ΡΑΕ μάλιστα με το από 19.10.2018 email της απέρριψε το περιεχόμενο του Οδικού Χάρτη εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη ήταν διατεθειμένα να δεχτούν ορισμένες ιδιοσυγκρασιακές ερμηνείες της, αντίθετες τόσο στο γράμμα του Οδικού Χάρτη όσο και στην σχετική αλληλογραφία που είχε ανταλλαγεί μεταξύ των εμπλεκομέ-νων.
Στη βάση των παραπάνω ερμηνειών της, η ΡΑΕ εξέδωσε παρανόμως και αναρ-μοδίως την Απόφαση 1190/2018, την οποία η EuroAsia Interconnector Ltd έχει ήδη προσβάλει με αίτηση αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011, όπως άλλωστε έχει πράξει και κατά των αποφάσεων 816/2018 και 838/2018 της ΡΑΕ.
Οι προβλεπόμενοι στην Απόφαση 1190/2018 όροι δεν εναρμονίζονται με τους αντίστοιχους όρους του Οδικού Χάρτη για τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνι-κών προδιαγραφών και τη λειτουργία της τεχνικής επιτροπής, συνεπώς, δεν παρέ-χουν εχέγγυα εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των επιμέρους τμημάτων του ΕΚΕ 3.10. Ειδικότερα:
Σε αντίθεση με τον Οδικό Χάρτη που εξαρτά την υλοποίηση του ΕΚΕ 3.10, συ-μπεριλαμβανομένου του τμήματος Κρήτη – Αττική, από τον προηγούμενο καθο-ρισμό ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και βάσει αυτών εξαγωγής πορισμάτων για τις πρακτικές διενέργειας των προκηρύξεων από τις εταιρείες ειδικού σκοπού από την προβλεπόμενη στον Οδικό Χάρτη Τεχνική Επιτροπή, η ΡΑΕ στην Από-φαση 1190/2018 προβλέπει προθεσμία καθορισμού των ελάχιστων τεχνικών προ-διαγραφών έως τις 15.02.2019, μετά το πέρας της οποίας, ή εάν προκύψει αδυνα-μία σύστασης της «τεχνική επιτροπή διαλειτουργικότητας», η διαδικασία προκή-ρυξης του έργου 3.10.3 συνεχίζεται, αφού υποβληθούν τεχνικές προδιαγραφές στη ΡΑΕ μονομερώς από την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.
Επίσης, η Απόφαση 1190/2018 αγνοεί τις προβλέψεις του Οδικού Χάρτη σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της τεχνικής επιτροπής (υποχρέωση των με-λών της τεχνικής επιτροπής να επιδιώκουν ομοφωνία κατά τη λήψη αποφάσεων, αρμοδιότητα του προέδρου να ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των μερών).
Επίσης, σε αντίθεση με τον Οδικό Χάρτη που προβλέπει συμμετοχή της EuroAsia Interconnector Ltd στην εταιρεία ειδικού σκοπού που θα υλοποιήσει το ΕΚΕ 3.10.3, η ΡΑΕ μέσω της Απόφασης 1190/2018 εξαρτά τη συμμετοχή μας στην εταιρεία ειδικού σκοπού από την προηγούμενη άσκηση εντός ταχθείσας προθε-σμίας δικαιώματος προτίμησης αγοράς μετοχών και μάλιστα πριν την λήψη τελι-κών αποφάσεων από την Τεχνική Επιτροπή, οι οποίες είναι δεσμευτικές για την εταιρεία ειδικού σκοπού.
Περαιτέρω, η Επιτροπή καθιστά σαφές στον Οδικό Χάρτη ότι οι διατάξεις περί τεχνικής επιτροπής του Οδικού Χάρτη καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές προδια-γραφές που θα καθοριστούν από την τεχνική επιτροπή θα πρέπει να ενσωματω-θούν στη συμφωνία μετόχων που θα διέπει τις σχέσεις των μετόχων της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα υλοποιήσει το ΕΚΕ 3.10.3, ότι αυτά τα δύο στοιχεία (τε-χνική επιτροπή και ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές) είναι απαραίτητα για την υλοποίηση  των τριών τμημάτων του ΕΚΕ EuroAsia Interconnector και ότι μόνο μετά την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας μετόχων έως 31.12.2018, η οποία θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω, η εταιρεία ειδικού σκοπού μπορεί να κατα-στεί φορέας υλοποίηση.
Η ΡΑΕ με την Απόφαση 1190/21018 δεν τροποποιεί τις αποφάσεις της 816/2018 και 838/2018 με τρόπο συμβατό με τον Οδικό Χάρτη και τον Κανονισμό, αντίθετα, δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής και επεμβαίνει στο συμβατικό πλαίσιο σχέσεων των μετόχων της εταιρείας ειδικού σκοπού με τρόπο που μεθοδεύει την υλοποίηση της διασύνδεσης Κρήτης –Αττικής χωρίς τη σύ-μπραξη του φορέα υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10 της EuroAsia Interconnector Ltd και χωρίς τήρηση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν τη δια-λειτουργικότητα όλων των τμημάτων του ΕΚΕ EuroAsia Interconnector. Συνεπώς, η ΡΑΕ μέσω της Απόφασης 1190/2018 και κατά παράβαση του Οδικού Χάρτη και του Κανονισμού δεν καθιστά συμβατές ούτε εναρμονίζει τις αποφάσεις της 816/2018 και 838/2018 με τον Κανονισμό.
Η Απόφαση και η Επιστολή απευθύνονται προς την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ, ζητώντας από την τελευταία να διορίσει μέλος στην τεχνική επιτροπή διαλειτουργικότητας, χωρίς η τελευταία, όπως καθίσταται προφανές από τα ανωτέρω, να έχει αποκτήσει οποιαδήποτε ιδιότητα σχετική με την υλοποίηση του  τμήματος 3.10.3 του ΕΚΕ 3.10 βάσει του Κανονισμού 347/2013.
Με την Επιστολή και με την Απόφαση 1190/2018 η ΡΑΕ ασκεί αρμοδιότητες που δεν της ανήκουν από τον Κανονισμό 347/2013 ούτε από το εθνικό δίκαιο. Ειδι-κότερα με την Επιστολή μας καλείτε να ορίσουμε εκπρόσωπο στην προβλεπόμε-νη στην Απόφαση 1190/2018 «τεχνική επιτροπή διαλειτουργικότητας» η οποία, ωστόσο, δεν αποτελεί την προβλεπόμενη στον Οδικό Χάρτη Τεχνική Επιτροπή και η οποία συστήνεται αναρμοδίως από τη ΡΑΕ. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η ΡΑΕ επιχειρεί να ασκήσει αρμοδιότητες για το σύνολό του ΕΚΕ 3.10, αγνοώ-ντας τόσο την Επιτροπή όσο και την ομόλογό της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αντισυμβαλλόμενη της στο CBCA.

Με ανησυχία παρατηρούμε ότι οι κατ’ εξακολούθηση και επί μακρόν παράνομες ενέργειες της ΡΑΕ μέσω των αποφάσεων 816/2018, 838/2018 και 1190/2018 έ-χουν εκτρέψει τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής από το καθεστώς ΕΚΕ και έχουν προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΚΕ 3.10.3 θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Κρήτης την οποία εξασφάλιζε η υλο-ποίηση της διασύνδεσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 347/2013.
Με βάση τα παραπάνω η EuroAsia Interconnector Ltd δεν έχει υποχρέωση να α-νταποκριθεί στο αίτημα της Επιστολής. Σημειώνουμε πάντως ότι σε συμμόρφωση με τον όρο 1(a) του Οδικού Χάρτη, δυνάμει του οποίου τα Μέλη της τεχνικής επι-τροπής θα υποδειχθούν από (α) τον ΑΔΜΗΕ, (β) τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου, (γ) την εταιρία ειδικού σκοπού που θα υλοποιήσει το τμήμα Κρήτη-Αττική (EKE 3.10.3) και (δ) την εταιρία ειδικού σκοπού που θα υλοποιήσει το τμήμα Ισραήλ-Κύπρος-Κρήτη (ΕΚΕ 3.10.1 & 3.10.2), διορίσαμε ήδη και εντός της ταχθείσας από τον Οδικό Χάρτη προθεσμία (1 Νοεμβρίου 2018) ως μέλος στην προβλεπόμενη από τον Οδικό Χάρτη τεχνική επιτροπή τον κ. Didier Wiot (CΕO της ELIA GRID INTERNATIONAL) με το από 01.11.2018 email, κοινοποιούμενο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπερι-λαμβανομένης της ΡΑΕ. Το ίδιο έπραξε και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφο-ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου.
Τέλος, καλούμε τη ΡΑΕ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από τον Οδικό Χάρτη και τον Κανονισμό ανακαλώντας τις αποφάσεις 816/2018, 838/2018 και 1190/2018 και εκδίδοντας νέα απόφαση εναρμονισμένη με τους προβλεπόμενους στον Οδικό Χάρτη όρους.  


Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης