Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τέρνα Ενεργειακή – «Βουτιά» -71,2% στην κερδοφορία το 2013 – Στα 4,1 εκ. ευρώ τα κέρδη

Τέρνα Ενεργειακή – «Βουτιά» -71,2% στην κερδοφορία το 2013 – Στα 4,1 εκ. ευρώ τα κέρδη
Αύξηση 2,5% στα λειτουργικά κέρδη
Κατά 71,2% συρρικνώθηκε η κερδοφορία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς τα καθαρά κέρδη για το 2013 διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκ. ευρώ έναντι 14,2 εκ. ευρώ το 2012.
Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 35,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5% έναντι του 2012, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν στα 139,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,6%.

Η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ευρώ, έναντι 124 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 12,6% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 105,7 εκατ. ευρώ έναντι 79,6 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 32,8%.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 33,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 23,8%.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA-προσαρμοσμένο για την πρόβλεψη της έκτακτης χρέωσης των εσόδων του ενεργειακού κλάδου) ανήλθε σε 69,9 εκατ. ευρώ, έναντι 53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένη κατά 31,9%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκατ. ευρώ έναντι 34,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5%, σημαντικά επηρεασμένα από την παραπάνω πρόβλεψη έκτακτης χρέωσης. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, μειωμένα κατά 49%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,2 εκατ. ευρώ το περσινό διάστημα, μειωμένα κατά 71,2%.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 70,2 εκατ. ευρώ έναντι 53,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 242,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το 2013 ανήλθαν σε 46,9 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος  έχει προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 181 εκ ευρώ για έργα των οποίων εξελίσσεται η κατασκευή και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 544MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 302MW στην Ελλάδα, 138MW στις ΗΠΑ, 74MW στην Πολωνία και 30MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 294MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 838MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης