Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Newsphone: Από 77,89% σε 81,24% η αύξηση του ποσοστού της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ

tags :
Newsphone: Από 77,89% σε 81,24% η αύξηση του ποσοστού της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ
Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 24.06.2020 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:
Κατά την 02.11.2020, ο Προτείνων  απέκτησε 448.029 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,61%  του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,47 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 210.573,63 Ευρώ και
Κατά την 03.11.2020, ο Προτείνων  απέκτησε 15.850 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,06% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,47 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 7.449,50 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 7.285.334 μετοχές.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) οι κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης, κα Τερέζα Θεοδόση και Ευστράτιος Απέργης (οι «Βασικοί Μέτοχοι»), ως πρόσωπα που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και η PANFORCE LIMITED, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα η οποία ελέγχεται και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα εξής πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρίας:
1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών),
7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και  
10. Ramani Company Limited, κατέχουν συνολικά 22.622.436 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 81,24% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης