Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Οι αντοχές της Autohellas και η αισιοδοξία για τις κρατήσεις

tags :
Οι αντοχές της Autohellas και η αισιοδοξία για τις κρατήσεις
Το όπλο των ελευθέρων ταμειακών ροών

Αντοχές υποδεικνύουν τα περιθώρια κερδών της Autohellas, στον πρόσφατο ισολογισμό του 2020.
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον Τουρισμό η εταιρεία με διαφοροποίηση εσόδων (εμπορία αυτοκινήτων, σύνολο μισθώσεων) διατηρεί τα επίπεδα της στα διάφορα περιθώρια κερδοφορίας δείχνοντας λ.χ στο μεικτό περιθώριο κερδών την τελική επίδραση δίχως να λαμβάνονται τα έξοδα διοίκησης και τα λειτουργικά έξοδα.
Παράλληλα, οι επιδόσεις στο τελευταίο τρίμηνο του έτους προοιωνίζονται και μια ελπιδοφόρα χρονιά σ ότι αφορά τις τουριστικές κρατήσεις, ενω η θετική πορεία στις μακροχρόνιες μισθώσεις εξισορροπεί, όσο είναι δυνατόν, τις απώλειες απο τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Εφόσον, απο τα μέσα Μαρτίου και εντεύθεν ξεκινήσουν οι κρατήσεις τότε τα μεγέθη του 2021 θα είναι καλύτερα απο το 2020, όπως αναμένουν και οικονομικοί αναλυτές αφού μέχρι τότε αναμένεται να έχουν προχωρήσει σημαντικά και οι εμβολιασμοί.
Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο κέρδους της Autohellas για την περασμένη χρονιά ανήλθε σε 16,12% μειωμένο καθώς το 2019 ήταν 19,8%.
Ο Δείκτης αυτός, όπως προαναφέρθηκε, δείχνει πόσο κερδοφόρα είναι μια εταιρεία δίχως να ληφθούν υπόψη τα κόστη διοίκησης και τα λειτουργικά έξοδα.
Παρά ταύτα, η Autohellas, την περασμένη χρονιά μείωσε σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας καθώς διαμορφώθηκαν σε 28,4 εκατ. ευρώ απο 33,7 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, το 2019 η εταιρεία είχε εμφανίσει είχε υψηλότερα μεικτά κέρδη ύψους 110 εκατ. ευρώ και υψηλότερο κύκλο εργασιών 555 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο Ebidta

Σ ότι αφορά το περιθώριο κερδών με βάση το προσαρμοσμένο Ebidta 50,35 εκατ. ευρώ και τον κύκλο εργασιών 491 εκατ. ευρώ η Autohellas το 2020 εμφάνισε επίσης μια οριακή μείωση καθώς ανήλθε σε 10,2% έναντι 13,4% του 2019.
Με το συγκεκριμένο περιθώριο κερδών Ebidta, φαίνεται πόσο κερδοφόρα είναι μια εταιρεία δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι τόκοι και οι φόροι που καταβάλλονται. (σ. σ το προσαρμοσμένο Ebidta, όπως αναφέρει και η εταιρεία προκύπτει μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των παγίων μεταφορικών μέσων, οι οποίες για το 2020 ανήλθαν σε 85 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ αποσβέσεων τοι 2019. ) Μέσα στο 2020 εξάλλου η εταιρεία μείωσε τον καθαρό δανεισμό της κατά 60,4 εκατ. ευρώ.
Τα συγκεκριμένα περιθώρια κερδών (μεικτό, ebidta) χρησιμοποιούνται απο τους αναλυτές για να εξετάσουν καλύτερα πόσο κερδοφόρα είναι μια εταιρεία και δεν μένουν μόνο στο καθαρό περιθώριο κέρδους, καθώς αυτό σε μια χρονιά που μειώνεται ή που αυξάνεται δεν μπορεί να μας εξηγήσει τους λόγους της καλής ή θετικής πορείας.
Δλαδή εαν ήταν απο υψηλότερο κόστος παραγωγής, απο υψηλότερα έξοδα λειτουργίας ή υψηλότερους τόκους δανεισμού.

Υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές

Tην περασμένη χρονιά, η Autohellas παρουσίασε ελεύθερες ταμειακές ροές 126,7 εκατ. ευρώ έναντι 94,2 εκατ. ευρώ το 2019.
Ο δείκτης αυτός, όπως αναφέρει και η εταιρεία, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τα ταμειακά διαθέσιμα από τις λειτουργικές δραστηριότητες της πριν τις πωλήσεις των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και πριν τις αγορές των καινούργιων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων για τη χρήση.
Επίσης, η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτόν τον δείκτη για την καλύτερη αξιολόγηση των ταμειακών επιδόσεων, της δυνατότητας αποπληρωμής χρέους και της διανομής μερίσματος.
Το 2020, λοιπόν οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 119, 5 εκατ. ευρώ, οι αγορές καινούργιων αυτοκινήτων σε 105 εκατ. ευρώ και αφού αφαιρεθούν οι αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση 42 εκατ. ευρώ και οι πωλήσεις αυτοκινήτων 55 εκατ, ευρώ προκύπτουν οι ελεύθερες ταμειακές ροές.

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης