Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Στο 7,1% η συμμετοχή του Πάρη Κυριακόπουλου

Μοτοδυναμική: Στο 7,1% η συμμετοχή του Πάρη Κυριακόπουλου
Μοτοδυναμική: Στο 7,10% η συμμετοχή του Πάρη Κυριακόπουλου

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» σε συνέχεια της από 13.05.2021 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο κ. ΠΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  • Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
  • Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.
  • Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  • Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 5%
  • Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 11.05.2021
  • Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (11.05.2021): Αριθμός μετοχών 224.590, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 224.590, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 0,77%.
  • Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (11.05.2021): Αριθμός μετοχών 2.075.901, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 2.075.901, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 7,10%.
  • Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (11.05.2021): 2.075.901, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 7,10%.

Σημειώνεται ότι ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος αυτού, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποίησε στην Εταιρία την 12/05/2021 ότι την 11/05/2021, απέκτησε 1.851.311 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, λόγω κληρονομιάς, από την αποβιώσασα μέτοχο και κληρονομούμενη, κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου (με κωδ. αναγνώρισης ISIN GRS 488003005) συνολικής αξίας 2.462.243,63 ευρώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης